VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Řešení

S VUT v Brně dlouhodobě spolupracujeme na rozvoji vybraných klíčových komponent systému a vývoji algoritmů pro MES PHARIS, a to formou přímé spolupráce, společných R&D projektech nebo garancí bakalářských a diplomních prací.

S Fakultou podnikatelskou jsme realizovali implementační projekt podporující výuku studijních programů zaměřených na řízení podniků, management výroby a optimalizaci výrobních procesů. MES PHARIS zde plní roli SW zázemí a demonstračního nástroje.

S Fakultou informačních technologií spolupracujeme na vývoji klíčových algoritmů, výkonového testování a v oblasti analýzy a zpracování dat.

Společné aktivity nacházejí přímé uplatnění v systému MES PHARIS – spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně nám dává široké možnosti kontinuálního rozvoje MES PHARIS.

Další reference Všechny reference