NOLATO HUNGARY KFT.

Řešení

MES PHARIS zabezpečuje komplexní řízení výroby v celé své šíři, včetně detailního rozvrhování výroby.

Specifika této výroby, vyplývající ze zvýšených a často se měnících nároků zdravotnického a farmaceutického průmyslu, staví pravidelně MES PHARIS před nemalé každodenní výzvy. Řadu z nich systém pokrývá rychlou změnou konfigurace či drobnými úpravami (bez nutnosti SW vývoje), ovšem u některých využívá systém svých silných stránek ve formě připravenosti na integraci s produkty třetích stran pomocí standardizovaného komunikačního rozhraní (SCI) nebo otevřeného API.

Další reference Všechny reference