ALARMOVÝ SYSTÉM

Pro efektivní řízení výroby s důrazem na dodržování maximální míry rentability obsahuje MES PHARIS modul Alarmový systém. Tento modul zabraňuje vzniku nežádoucích situací ve výrobě, jako jsou výroba s příliš vysokou mírou zmetkovitosti, zpomalení výroby, nedodržení kvality, popř. neplnění norem. Současně je úkolem tohoto modulu redukovat neproduktivní časy ve výrobě, a to s podporou metody SMED (Program rychlých změn).

Alarmový systém poskytuje nástroje pro on-line sledování kritických parametrů a jejich vyhodnocení za účelem vyvolání případného alarmu. Cílem systému je včasné upozornění personálu na vzniklý alarmový stav a evidence zpětné reakce.

MES PHARIS umožňuje uživatelskou definici alarmových podmínek, které určují, jaké hodnoty a při jakých mezích mají alarm vyvolat. Současně je možné definovat příjemce a způsob upozornění na alarm (SMS, pager, email, vizualizační obrazovka, maják, siréna apod.).

VYBRANÉ REFERENCE MES PHARIS Všechny reference

PŘÍNOSY VYUŽITÍ MODULU ALARMY

Alarmový systém přispívá k:

 • Snížení neproduktivních časů s podporou SMED, zvýšení OEE – Efektivity výrobních zařízení,
 • snížení zmetkovitosti,
 • zajištění dodržování technologické kázně,
 • zajištění plnění kontrolních plánů,
 • minimalizaci rozdílu mezi plánovaným a skutečným výrobním časem,
 • optimální alokaci lidských zdrojů na jednotlivých pracovištích,
 • optimalizaci profesí v rámci směn,
 • a další.

PŘÍKLADY ALARMOVANÝCH UDÁLOSTÍ

Typicky sledované události:

 • Kritický parametr mimo definované meze. MES PHARIS v každém cyklu (popř. intervalu) monitoruje hodnoty vybraných technologických parametrů (např. rozměry, váha, teplota, tlak, velikost polštáře) a porovnává, zda jsou hodnoty v zadané toleranci,
 • načtení špatného vstupního materiálu,
 • cyklus zařízení mimo meze,
 • skluz ve výrobě – upozornění na narůstající rozdíl mezi normovanou hodnotou cyklu a skutečnou hodnotou cyklu (+/-),
 • porucha zařízení, stroje,
 • prostoj zařízení,
 • blížící se konec výrobní operace na daném pracovišti,
 • několik po sobě jdoucích zmetků,
 • překročena obvyklá doba seřizování,
 • přihlášení obsluhy k odchylce,
 • překročeno MTTR (střední doba opravy),
 • a další.

VOLÁNÍ PROFESÍ NA PRACOVIŠTĚ A AVÍZA Z VÝROBY

Avíza jsou primárně určena pro příjemce ve výrobní hale. Avízo je obvykle realizováno pomocí velkoplošné obrazovky, mailem, pagerem nebo SMS.

Manuální avíza – obvykle využíváme pro volání profesí:

 • Přivolání operátora,
 • přivolání manipulanta,
 • přivolání seřizovače,
 • přivolání kontroly.

Automatická avíza – spouštějí se na základě předdefinovaných podmínek:

 • skluz při seřizování,
 • blížící se výměna nástroje,
 • růst skluzu výroby,
 • apod.

ESKALAČNÍ SYSTÉM

Na alarmy a avíza je možné navázat eskalační systém. V případě, že nedojde k potvrzení alarmu/avíza danou osobou, systém automaticky přenáší vzniklý alarm dále na nadřízeného pracovníka, který je definován v eskalačním procesu.

MES PHARIS umožňuje definici časových intervalů pro eskalační pravidla.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ MES ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  Chcete vědět více?

  Pošlete nám svůj dotaz, nebo nám o sobě dejte vědět krátkou zprávou. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

  Vaše dotazy zodpoví

  Martin Urban
  Martin Urban
  Vedoucí oddělení Prodej a marketing MES PHARIS