Rozvrhovací úloha je tvořena operacemi a zdroji. Smyslem je rozvrhnout operace na zdroje v čase tak, aby byla splněna uživatelsky definovaná omezení. Služba APS PHARIS je určena k integraci do jiného nástroje uživatele (které slouží k ovládání a zadání úlohy). Služba přebírá vstupní dokument JSON a vystavuje výstupní. Jako ukázku jednoduchého řešení uvádíme základní technickou dokumentaci komunikačního rozhraní APS PHARIS (základní třída složitosti, bez dalších modifikací).