NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB

Společnost PHARIS, s.r.o. prohlašuje, že zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • Identifikační osobní údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o bankovním spojení;

Tyto údaje je nutné zpracovávat pro odesílání obchodních sdělení, dotazníků, požadovaných letáků, prospektů, výroční zprávy. Pro údaje, které byly předány v rámci smluvního jednání a údaje předané na základě ucházení o volné pozice.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • v přiměřeném a nezbytném rozsahu;
 • přesné a aktualizované;
 • jak manuálně, tak také automatizovaně;
 • po nezbytně nutnou dobu;
 • způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz může však mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností PHARIS, s.r.o., popř. jiné údaje, které PHARIS, s.r.o. obdrží v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.