MES (manufacturing execution system) je výrobní informační systém spravující procesy ve výrobě (od komunikace se stroji po plánování a řízení výroby). Zahrnuje procesy, které nejsou schopny pojmout ERP systémy a umožňuje tak efektivní řízení výroby.

ERP systémy neřeší pokročilé funkce ve výrobě – např. on-line komunikaci se stroji, jedinečnou identifikaci kusů, napojení strojů, balení výrobků, nahrávání programů apod. Výroba v ERP je řešena v užším pohledu – zpravidla jen prostřednictvím základních funkcí pro vykazování vyrobených kusů.

Ano, máme dlouholeté zkušenosti s mnoha typy strojů a umíme zprovoznit komunikaci mezi nimi a MES PHARIS. I u velmi starých strojů jsme schopni sbírat informace alespoň o cyklech. Řešení nezávisí na značce stroje, ale na jeho možnostech. Stroje tak následně komunikují s MES PHARIS skrze standardní rozhraní (Euromap, OPC, Printer port) nebo prostřednictvím digitálních karet.

Po základním zaškolení jsou operátoři schopni pracovat s terminálem velmi rychle. Rozhodně to není časově náročné jako běžné papírování. A už vůbec ne při zohlednění dalšího zpracování papírové dokumentace a zohlednění její chybovosti. Z praxe lze ukázat četné opačné příklady – zvýšení efektivity a úspory.

Nejen kvůli velmi širokému rozsahu modulů, funkcionalit a uživatelských scénářů. Efektivní řízení výroby vnímáme jako partnerství a v této souvislosti nabízíme přes 20 let zkušeností s vývojem a úspěšnými implementacemi MES PHARIS. MES PHARIS je český produkt s vývojem a podporou v České republice.

Modul Údržba je v zásadě možné implementovat jako samostatný systém, je však nutné pamatovat na to, že efektivita užití tohoto modulu se zvyšuje s odpovídajícími vstupními / výstupními daty.

Modul Výrobní logistiky pokrývá interní logistiku materiálů, výrobků a polotovarů. Modul APS zohledňuje materiálovou dostupnost z hlediska plánování výroby. Samotné skladování z pohledu podnikových procesů není standardní funkcionalitou MES systémů, jedná se o problematiku řešenou v rámci ERP systémů. MES PHARIS komunikuje s ERP systémy i z hlediska materiálů, a to pro zajištění souvisejících funkcionalit.

V případě prodeje licence MES PHARIS jsou zákazníkům poskytnuty serverové licence, které je opravňují provozovat server s aplikací systému MES PHARIS a klientské licence umožňující uživatelům pracovat se systémem MES PHARIS, a to v rámci webových klientů (správa a běžné užití systému) a terminálů ve výrobě (operátoři). Serverové licence mohou být provozovány jak na serverech zákazníků, tak v cloudovém prostředí PHARIS. Licence MES PHARIS lze koupit i pronajmout jako služby (SaaS).

V MES PHARIS lze spravovat tiskové šablony a navázat je na obalové jednotky. Po naplnění obalu ve výrobě umožňuje MES PHARIS ihned vytisknout potřebné štítky, které operátoři nalepí na obalové jednotky.

Ano, ideálně realizací pilotního projektu (obvykle zprovoznění základních funkcionalit a uživatelských scénářů na omezeném počtu strojů).  
Další možností, jak poznat přínosy MES PHARIS v praxi, je referenční návštěva u některého uživatele MES PHARIS, která může být součástí obchodního jednání.

Velmi záleží na rozsahu projektu implementace a na jednotlivých milnících zprovoznění systému (zda se čeká se spuštěním prvních uživatelských scénářů na dokončení těch posledních). Významnou měrou může délku implementace ovlivnit součinnost zaměstnanců zákazníka. Obvykle je implementace dokončena za 2 až 12 měsíců.

Ze strany zákazníka se očekává součinnost při instalaci hardwaru, zasíťování strojů apod. Dále je nutná spolupráce při definování a ladění jednotlivých procesů. 
Mezi zaměstnanci je nezbytné vybrat klíčového uživatele, který bude zaškolen jako správce systému.

Ano, pokud MES PHARIS neobsahuje pro zákazníka klíčovou funkcionalitu (nebo vyhovující jiné řešení), je možné si vývoj a zprovoznění této funkcionality objednat, a to jak v rámci implementace, tak během provozu systému.

Pro správu MES PHARIS prostřednictví webového klienta postačí běžné PC.  Požadavky na server a výrobní terminály je však potřeba zkonzultovat s dodavatelem MES PHARIS. 

Ano, výrobní dokumentaci v mnoha formátech je možné v MES PHARIS přidávat k různým objektům (například strojům nebo operacím) a operátor ji tak může kdykoliv zobrazit prostřednictvím terminálu.

Pro automatizované řízení materiálových potřeb obsahuje MES PHARIS modul Materiálová logistika Kanban. Dále mohou na terminálech operátoři „vyvolávat“ personál, který je zodpovědný za dodávku a odvoz materiálu.

Tento proces je založen na prostojích. Administrátor MES PHARIS může nastavit vlastní číselník prostojů a poté může operátor ručně nastavit odpovídající prostoje na výrobním terminálu. Tento proces lze také automatizovat. Když se stroj zastaví a neproběhne žádný cyklus, změní se registrace operátora z „výroby“ na „prostoj“.

V MES PHARIS lze vytvořit formu, která se přiřazuje k technologickému postupu. Nasazení správné formy je následně vyžadováno před registrací k výrobě. MES PHARIS usnadňuje také evidenci a management forem – uživatelé ví, kde se forma aktuálně nalézá, kolik na ní bylo provedeno cyklů a kdy byla naposledy provedena údržba.

Ano, MES PHARIS lze pomocí API a SCI rozhraní obousměrně integrovat se systémy třetích stran včetně ekonomických a ERP systémů.

Ano, MES PHARIS při vhodném nastavení umožňuje vytváření základních objektů (materiály, technologické postupy, výrobní příkazy), které jinak zpravidla uživatelé importují ze systému  ERP. ERP slouží pro řízení podnikových procesů, které mohou být nezávislé na procesu řízení výroby v MES PHARIS.

Přes standardní komunikační rozhraní MES PHARIS je možné importovat mnoho parametrů konkrétního zaměstnance a je tak možné snadno založit jeho účet v MES PHARIS či on-line sdílet data o jeho aktuální docházce.

Ano, je to možné. Ovladače podporují různé technologie RFID (LF, HF, UHF), ale musí být dodány správné čtečky RFID.

Ano, je to možné, ale důrazně nedoporučené. Aktualizace neobsahují jen nové funkcionality a nové vlastnosti, ale také bezpečnostní a technologická rozšíření. Uživatelská podpora je proto poskytována na nejvýše 3 verze zpětně od aktuální. MES PHARIS provozovaný v cloudovém prostředí je vždy v poslední stabilní verzi.