ŘÍZENÍ KVALITY VÝROBY V SOULADU S IATF 16 949

MES PHARIS nabízí digitalizaci požadavků na kvalitu, řídí proces jejich naplňování, vyhodnocování a současně slouží ke zpětnému dokladování dohodnutých TPP podmínek. Je nepostradatelným pomocníkem pro inženýry kvality, kteří jsou pod trvalým tlakem ze strany zákaznických auditů.

 

Řízení kontroly kvality je neoddělitelnou součástí výrob. MES PHARIS zahrnuje řadu funkcionalit, které integrují požadavky na kvalitu do výrobního procesu. Tato oblast MES systému je podstatná zejména pro automotive dodavatele, kteří jsou certifikováni dle IATF 16 949, kde je enormní tlak na trvalé zvyšování kvality výroby. Úkolem MES systému je umožnit definovat požadavky kvality, řídit proces jejich naplňování a následně prokázat jejich plnění.

GARANCE KVALITY KE SPOKOJENOSTI ZÁKAZNICKÝCH AUDITORŮ

MES PHARIS je nástroj, který umožňuje dokladovat a kontrolovat plnění požadavků kvality dohodnutých se zákazníkem. MES PHARIS je důležitým podpůrným nástrojem při provádění zákaznických auditů a samoauditů.

VYBRANÉ REFERENCE MES PHARIS Všechny reference

KONTROLNÍ PLÁNY

MES PHARIS zabezpečuje sériové zajištění kvality.

MES PHARIS umožňuje evidenci a správu kontrolních plánů, přičemž současně eviduje záznamy o provádění předepsaných kontrol.

Definice kontrolních plánů podporuje provádění pravidelné ověřování způsobilosti procesu.

INTEGRACE QMS SOFTWARŮ DO MES PHARIS

MES PHARIS umožňuje integraci systémů kvality.

Hodnoty ze strojů a měřidel je možné z MES PHARIS automaticky on-line zasílat do systémů pro statistické zpracování dat, jako jsou PALSTAT, Q-DAS apod.

VYBRANÉ OBLASTI ŘÍZENÍ QMS V MES PHARIS

K vybraným oblastem řízení QMS patří:

 • Proces uvolnění do SOP.
 • Řízení výrobní dokumentace.
 • Řízení procesu Proškolení operátorů.
 • Napojení na měřidla a kontrolní stanice

O možnostech podpory QMS v systému MES PHARIS se dozvíte více v modulu Řízení výroby.

Podpůrné nástroje pro řízení kvality:

ZPĚTNÁ DOHLEDATELNOST A IDENTIFIKOVATELNOST VÝROBY

Systém poskytuje nástroje pro zabezpečení zpětné sledovatelnosti vyráběných produktů.

Označování produktů, dílů a balení je řízeno v souladu s dohodnutými podmínkami TPP se zákazníkem.

O zpětné dohledatelnosti se dozvíte více v modulu Výrobní logistika.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ MES ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  Chcete vědět více?

  Pošlete nám svůj dotaz, nebo nám o sobě dejte vědět krátkou zprávou. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

  Vaše dotazy zodpoví

  Martin Urban
  Martin Urban
  Vedoucí oddělení Prodej a marketing MES PHARIS