POMŮŽEME VÁM ZBAVIT SE PŘEDTIŠTĚNÝCH FORMULÁŘŮ NA PRACOVIŠTI

 • Digitalizujeme vám manuální vyplňování do průvodek nebo mzdových lístků.
 • Zbavíme Vás problémy s čitelností, chybovostí a časovým zpožděním při přepisování dat do ERP systémů.
 • Zabezpečíme pro Vás kvalitu výrobní dokumentace a současně zavedeme řízení proškolování operátorů.
 • Pomůžeme vám odstranit neshody u certifikačních auditů, které vám brání v rozvoji podnikání.

EVIDENCE VÝROBY KE SPOKOJENOSTI AUDITORŮ

Dokážeme operátorům zjednodušit evidenci výroby a přitom vyhovět požadavkům ze strany zákaznických auditů, zejména v oblasti IATF 16 949.

Umíme efektivně automatizovat odvody práce do ERP systému a nahradit zastaralý způsob přepisování výkazů z průvodek, popř. mzdových lístků. Přes MES řídíme posloupnost kroků (úkonů) operátorů, současně však nevyžadujeme od obsluh znalost práce na PC. Každého operátora systémově členíme přes roli, uživatelskou skupinu a jazykovou sadu (CZ, ENG, DE, PL, HU, RO…).

Operátorský terminál neslouží pouze pro odvody práce, jeho role je řídit procesy dle předdefinovaných konfigurací pro každé pracoviště.

PROCESY POKRYTÉ OPERÁTORSKÝMI TERMINÁLY

 • Registrace obsluhy (seřizovače / operátora) k výrobní operaci / zakázce.
 • Načtení obalové jednotky, popř. ID kusu.
 • Odvod práce – OK, NOK, otypování NOK.
 • Otypování automatických popř. manuálních prostojů.
 • Práce s výrobní dokumentací.
 • Volání profesí – více na Alarmy a eskalační systém
 • V servisním režimu podpora pro nahrávání programů do stoje, úprava kavit, přiřazení nástroje apod.,
 • Řízení procesu uvolnění do SOP.
 • Řízení workflow ve vztahu ke krokům předefinovaného kontrolního plánu.
 • Možnost tisku štítků na obalové jednotky, popř. kusy.
 • Řízení požadavků na závoz/odvoz materiálu.
 • Evidence vstupních materiálů/komponent.
 • KPI, reporting.

VYBRANÉ REFERENCE MES PHARIS Všechny reference

ŘÍZENÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, BEZPAPÍROVÁ VÝROBA

MES PHARIS garantuje dostupnost aktuální výrobní dokumentace v elektronické podobě na pracovištích.

Digitalizuje a řídí proces změnového řízení v dokumentaci a upozorňuje operátora na změnu.

Systém může plnit roli primárního správce výrobní dokumentace, popř. ho integrujeme na stávající DMS klienta.

Kritická dokumentace může být prezentována jako spořič obrazovky, popř. na externím monitoru.

KVALIFIKAČNÍ MATICE – SPRÁVA PROŠKOLENÝCH UŽIVATELŮ

Systém obsahuje podporu pro správu a řízení kvalifikace pracovníků v souladu s IATF 16 949.

Možnost zamezení registrace operátora k práci, který nemá potřebné proškolení na výrobní operaci příslušného výrobku.

Evidované proškolení operátora má různé úrovně a bez obnovy expiruje v nastaveném horizontu.

UVOLNĚNÍ VÝROBY DO SOP

Systém umožňuje definici jednotlivých kroků a jejich posloupnosti, které je nutné provést před uvolněním výroby.

Operátorský terminál vede obsluhu předdefinovanými kroky a přes dialogová okna ji nutí k jejich plnění.

Řízení tohoto procesu je na pozadí zaznamenáváno a slouží jako podklad pro zákaznické audity.

VIZUÁLNÍ MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

Na obrazovce operátorského terminálu je možné zobrazovat aktuální výkonnost pracoviště, popř. operátora.

Vizualizaci je možné reprezentovat formou integrovaných KPI, popř. dynamických zákaznických reportů, které mohou být nastaveny jako spořič obrazovky.

Standardními ukazateli jsou OEE, PPH, zpoždění výroby, prostoje, zmetkovitost atp.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ MES ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  Chcete vědět více?

  Pošlete nám svůj dotaz, nebo nám o sobě dejte vědět krátkou zprávou. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

  Vaše dotazy zodpoví

  Martin Urban
  Martin Urban
  Vedoucí oddělení Prodej a marketing MES PHARIS