LUKOV PLAST SPOL. S.R.O.

Řešení

Výrobní informační systém MES PHARIS zabezpečuje komplexní řízení výroby, a to jak v samotné lisovně plastů, tak i na MQB lince pro výrobu slunečních clon.

Podpora procesů výroby dle základů myšlenky Industry 4.0 (automatizace výrobního procesu, kterou řídí samotný výrobek) je ukázkově realizována na tamější MQB lince. Po načtení jedinečného QR kódu dochází k automatickému přenastavení výrobní linky dle varianty výrobku. MES PHARIS zajistí nahrání předdefinovaných parametrů do jednotlivých PLC a provede automatickou přeregistraci operátora na kontextový výrobní příkaz.

MES PHARIS dále plní celou řadu úkolů v jednotlivých výrobních uzlech montážní linky, jako např. zobrazení aktuálně schválené výrobní dokumentace, kontrola proškolení obsluhy, práci s neshodami, kontroly vstupů, „reworky“ slunečních clon, doplňování neúplných balení apod. Na finální operaci „Quality wall“ zabezpečuje MES PHARIS tisk štítků na obaly dle definice balicího předpisu.

V lisovně plastů tohoto zákazníka je velmi typické využití obalových jednotek jako nástroje pro jednoznačnou identifikaci výroby a případné zpětné trackování.

Další reference Všechny reference