Traceabilita, zpětná dohledatelnost parametrů výroby

Zákazníci standardně vyžadují od výrobců zabezpečení digitálního, neovlivnitelného sledování a dohledatelnost parametrů výroby. Podmínky výroby obvykle prokazují v rámci zákaznických auditů. Současně výrobcům sledovatelnost napomáhá udržet konstantní – požadovanou kvalitu výroby. Traceabilitu výroby jsme schopni zajistit pro výrobní dávku, obalovou jednotku (KLT boxy, drátěné koše, přepravky) nebo pro každý vyráběný díl – jedinečná identifikace kusu.

Modul Výrobní logistika MES PHARIS Vám poskytuje přehled o tom, které zboží nebo polotovary se vyrábějí, v jakém množství a kde se skladují mimo klasické zásoby (rozpracované výrobní příkazy). Jedná se o interaktivní zásuvný modul MES systému, který nabízí významnou přidanou hodnotu pro správu materiálu v SAP nebo jiných ERP systémech v reálném čase.

V systému ERP jsou suroviny a zásoby hotových výrobků obvykle zaúčtovány zpětně, jakmile je dokončena kompletní výrobní objednávka. A naopak, MES PHARIS nabízí výrazně vyšší úroveň detailů kromě podstatně kratších časů zpoždění. Při použití MES PHARIS můžete počítat vyráběné výrobky a polotovary na jakékoli výrobní operací rozpracovaného výrobního příkazu. Proto jsou kdykoli on-line k dispozici přesné a aktuální informace o spotřebě materiálu a vyrobených zásobách.

Sledování parametrů výroby

MES PHARIS zaznamenává velké množství výrobních parametrů, které jsou využívány pro sledování stability procesu nebo v průběhu dokladování vybraných parametrů auditorům a pracovníkům kvality.

 • Identifikace výrobku (název, kód, výrobní příkaz, operace…).
 • Počet výrobků v obalové jednotce.
 • Seznam operátorů, kteří se podíleli na výrobě kusů v dané obalové jednotce.
 • Jméno operátora, který byl v době tisku štítku přihlášen jako výstupní kontrola.
 • Jméno operátora, který prováděl balení jednotky.
 • Vstupující materiály, polotovary.
 • Datum a čas balení jednotky.
 • Číslo jednotky.
 • Stavy jednotky.
 • Informace o doplňovaných jednotkách.
 • Informace o zařízení, kde byla jednotka plněna.
 • Technologické údaje ze strojů.

Vybrané reference MES Pharis Všechny reference

DIGITALIZACE A SLEDOVATELNOST VÝROBY PŘES OBALOVÉ JEDNOTKY

Obalovými jednotkami rozumíme obaly, KLT boxy, drátěné koše, palety apod.

Systém obalových jednotek je zaměřen na plnění obalových a paletových jednotek ve výrobě.

Modul umožňuje provádět kontrolu jednotek a manipulaci s nimi. Evidence obalových jednotek s návazností na výrobu umožňuje zvýšit dohledatelnost údajů o výrobku nebo polotovaru.

Obalové jednotky je možné plnit a zpracovávat na více operacích. MES PHARIS podporuje sloučení, popř. rozdělení obalové jednotky do více obalových jednotek, přičemž stále zůstává zachován předpoklad zajištění traceability obalových jednotek přes všechny výrobní operace, které se na obalové jednotce podílely.

Jedinečná identifikace dílu/kusu

Systém MES PHARIS umožňuje komplexní zajištění sledovatelnosti a dohledatelnosti až na úroveň konkrétního vyráběného dílu. Tedy neřešíme pouze traceabilitu obalové jednotky, avšak i konkrétního dílu v ní uloženého. Tento požadavek jsou nuceni naplnit především dodavatelé v automobilovém, elektro nebo např. zbrojním průmyslu. V automotive jsou to především bezpečnostní díly, prvky palivového systému, vybrané interiérové díly a další.

Pro jedinečnou identifikaci dílů v projektech využíváme čárový kód, QR kód popř. je možné využít napojení na laserové vypalování ID.

Just In Sequence

Jedná se o modul výrobní logistiky zajišťující kontrolu předepsaného pořadí vyráběných kusů, tedy dle systému JIS (Just In Sequence).

Může se jednat o klíčovou oblast, kterou může zákazník po výrobci požadovat a je nezbytnou podmínkou pro získání nového projektu.

Princip Just In Sequence (JIS) spočívá v tom, že výrobky jsou vyráběny a plněny do kontejneru v pořadí, ve kterém jsou kusy dodávány zákazníkovi dle principu JIS . V jednom kontejneru mohou být různé typy výrobků z nichž každý typ výrobku je reprezentován vlastním technologickým postupem. Systém MES PHARIS v rámci modulu JIS kontroluje načtení správného výrobku na pracovišti v předepsané sekvenci. Další kontrolou je kontrola kvality výrobku. Pokud kontroly neproběhnou v pořádku, je blokováno další zpracování výrobku. Pro řešení zablokované výroby je možné využít volání kvalitáře z výrobního terminálu, který má oprávnění výrobu odblokovat. Proces je ukončen tiskem kontejnerového štítku.

KANBAN – systém pokročilého řízení materiálových požadavků ve výrobě

Modul KANBAN slouží k řízení materiálových požadavků ve výrobě.

Systém zajišťuje vytváření materiálových požadavků dle aktuálních a budoucích potřeb výrobních zařízení a pracovišť.

Operátoři mohou vytvářet požadavky na zavezení materiálu na dané pracoviště. Vedle závozu materiálů zpracovává systém také odvoz materiálů (hotových výrobků a odpadů) od výrobního zařízení. Požadavky na materiál jsou dále zpracovány skladníky. Požadavky slouží k vyskladnění požadovaného materiálu a k přípravě materiálu k zavezení ke stroji/pracovišti. Požadavky na materiál dále pokračují ke zpracování manipulanty, kteří zabezpečují vyzvednutí a zavezení materiálu do místa objednání. Manipulanti vidí frontu požadavků, které mají být přemístěny z jejich aktuální pozice na novou pozici. Veškeré požadavky na závoz, odvoz a vyskladnění personál vytváří a řídí pomocí tabletů nebo výrobních terminálů.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ MES ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  Chcete vědět více?

  Pošlete nám svůj dotaz, nebo nám o sobě dejte vědět krátkou zprávou. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

  Vaše dotazy zodpoví

  Martin Urban
  Martin Urban
  Vedoucí oddělení Prodej a marketing MES PHARIS