ATEK S.R.O.

Řešení

Výrobní systém PHARIS se podílí na komplexním řízení výroby lisovny plastů a montáží, včetně rozšíření o oblasti výrobní logistiky.

Vysoké nároky, plynoucí z dodávek pro nejprestižnější světové výrobce v oboru automotive, jsou od zákazníka přeneseny přímo do výroby společnosti ATEK.

Názornou ukázkou může být například nastavení procesů Just In Sequence (JIS) – dříve bylo pořadí výrobků připravováno až na půdě automobilky, zatímco dnes je odpovědnost za požadované pořadí výrobků přenesena na dodavatele a je tedy součástí objednávky od samotné automobilky. Splnění těchto požadavků na straně výrobce je tedy otázkou správného zaplánování a rozvrhování výrobních příkazů, řízení výroby a plnění kontejneru. Tato funkcionalita je ve společnosti ATEK plně zajištěna systémem PHARIS.

Daniel Vrána

Další reference Všechny reference