WE HELP YOU TO GET RID OF THE PAPER FORMS

 • We digitize manual filling of waybills or payroll checks.
 • We eliminate problems with readability, error rate and time delay during manual data entry to ERP systems.
 • We will ensure the quality of production documentation for you and we will introduce operator training management.
 • We will eliminate non-conformities in certification audits and boost your business development.

PRODUCTION RECORDS TO AUDITORS' SATISFACTION

We can simplify production records for operators while meeting requirements of customer audits, especially in IATF 16 949.

We can effectively automate work confirmations flowing to ERP and replace outdated way of rewriting reports (from waybills of payrolls). Through MES we control sequence of steps (actions) of operators, at the same time we do not require any PC-skilled operators. We divide operators into categories through roles, user groups and language set (CZ, ENG, DE, PL, HU, RO…).

The operator’s terminal works not only for work confirmations, its role is to control processes according to predefined configurations for each workplace.

RECORDS OF PRODUCTION – PROCESSES COVERED BY OPERATOR TERMINALS

 • Registration of user (setter / operator) to production / job.
 • Loading of a packing unit or ID of product.
 • Work confirmation – OK, NOK, type of NOK.
 • Type of automatic or manual downtimes.
 • Working with Production documentation.
 • Calling of professions. More info at „Alarms and escalation system.“.
 • In service mode, support for upload programs to machine, adjusting cavities, assigning tools, etc.,
 • Control of release to SOP.
 • Workflow management in relation to predefined control plan.
 • Printing labels for packaging units, or pieces.
 • Management of requirements for material delivery / dispatch.
 • Records of input materials / components.
 • KPI, reporting.

VYBRANÉ REFERENCE MES PHARIS All references

ŘÍZENÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, BEZPAPÍROVÁ VÝROBA

MES PHARIS garantuje dostupnost aktuální výrobní dokumentace v elektronické podobě na pracovištích.

Digitalizuje a řídí proces změnového řízení v dokumentaci a upozorňuje operátora na změnu.

Systém může plnit roli primárního správce výrobní dokumentace, popř. ho integrujeme na stávající DMS klienta.

Kritická dokumentace může být prezentována jako spořič obrazovky, popř. na externím monitoru.

KVALIFIKAČNÍ MATICE – SPRÁVA PROŠKOLENÝCH UŽIVATELŮ

Systém obsahuje podporu pro správu a řízení kvalifikace pracovníků v souladu s IATF 16 949.

Možnost zamezení registrace operátora k práci, který nemá potřebné proškolení na výrobní operaci příslušného výrobku.

Evidované proškolení operátora má různé úrovně a bez obnovy expiruje v nastaveném horizontu.

UVOLNĚNÍ VÝROBY DO SOP

Systém umožňuje definici jednotlivých kroků a jejich posloupnosti, které je nutné provést před uvolněním výroby.

Operátorský terminál vede obsluhu předdefinovanými kroky a přes dialogová okna ji nutí k jejich plnění.

Řízení tohoto procesu je na pozadí zaznamenáváno a slouží jako podklad pro zákaznické audity.

VIZUÁLNÍ MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

Na obrazovce operátorského terminálu je možné zobrazovat aktuální výkonnost pracoviště, popř. operátora.

Vizualizaci je možné reprezentovat formou integrovaných KPI, popř. dynamických zákaznických reportů, které mohou být nastaveny jako spořič obrazovky.

Standardními ukazateli jsou OEE, PPH, zpoždění výroby, prostoje, zmetkovitost atp.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ MES ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  WANT TO KNOW MORE?

  Send us your question or let us know about you with a short message. We will contact you as soon as possible…

  Your questions will be answered by

  Martin Urban
  Martin Urban
  Head of Sales and Marketing MES PHARIS