PLNOHODNOTNÉ PLÁNOVÁNÍ A ROZVRHOVÁNÍ VÝROBY V MES PHARIS

Modul kapacitního plánování a rozvrhování (APS) umožňuje komplexní přípravu výrobních zakázek s cílem nalezení efektivního rozvržení jednotlivých výrobních operací.

Optimalizovaný plán výroby respektuje stanovené omezující podmínky jako jsou např. termíny dokončení, předepsané návaznosti operací, dostupnost zdrojů apod. V případě potřeby je možné, v průběhu hledání optimálního plánu, simulovat dostupnost jednotlivých zdrojů v čase a sledovat tak jejich dopad na návrh sestavovaného rozvrhu. Tímto způsobem lze identifikovat úzká místa nebo hledat další možné optimalizace na úrovni organizace práce či materiálových zdrojů (dostupnost vstupních komponent, polotovarů apod.).

V simulacích lze parametrizovat veškeré hodnoty výrobních zakázek, jako např. požadované množství, termín dodání, dostupné materiálové zdroje, personál, priorita zakázky apod., a tím dát Vašim zaměstnancům do rukou silný nástroj, díky kterému jsou schopni připravit a řídit výrobní směnu s maximální efektivitou.

V průběhu sestavování rozvrhu bere algoritmus v potaz aktuální stav rozpracovanosti výroby a ve spolupráci s modulem Řízení údržby jsou do plánu také zahrnuty i plánované odstávky či jednotlivé požadavky na údržbu. Díky tomu modul APS pracuje nejen s daty přicházející z business vrstvy (typicky z ERP), ale i s aktuálními a budoucími možnosti samotné výroby. Generování optimálního rozvrhu tak umožňuje nejen přípravu směny, ale dává Vám také možnost efektivního přeplánování výroby i v průběhu aktuální směny.

VÝHODY APS MES PHARIS

 • Vizualizace aktuálního stavu rozpracovanosti výroby v rámci nově navrženého rozvrhu
 • Vizualizace optimalizovaného rozvrhu výroby uvolněného do výroby
 • Simulace různých variant plánů a variantní rozvrhování
 • Možnost ručních blokací a omezujících podmínek
 • Vizualizace a příprava reportů požadovaných zdrojů (stroje, nástroje, materiál, personál)
 • Využití definovaných kalendářů a plánované údržby
 • Návrh optimálního rozvrhu na základě aktuálního stavu rozpracované výroby

VYBRANÉ REFERENCE MES PHARIS Všechny reference

PŘEHLEDNÉ ZOBRAZENÍ PLÁNU VÝROBY

Sled jednotlivých operací je přehledně zobrazen pomocí Ganttova diagramu (GANTT chart) s možností uživatelského nastavení zobrazení návazností a detailů dané operace.

TVORBA VÝROBNÍHO PLÁNU

Sestavený plán může být exportován do podoby výrobního plánu pro každé pracoviště či výrobní jednotku. Každý stupeň v organizaci tak dostane k dispozici aktuální a přehledný optimalizovaný plán výroby.

VAZBY OPERACÍ

Rozvrhovač výroby MES PHARIS umožňuje definovat vlastnosti a podmínky vazeb jednotlivých výrobních operací.

Mezi tyto podmínky patří např. souběžný běh operací, zahájení následující operace po skončení předcházející nebo zahájení po dokončení minimální přepravní dávky z předchozí operace, požadovaná dostupnost materiálů, personálu apod. Obdobně lze definovat i podmínky v případě vazby producer – consumer.

PLÁNOVACÍ A ROZVRHOVACÍ STRATEGIE

Pro sestavení plánu je možné využít rozdílné plánovací a rozvrhovací strategie – např. pravostranné nebo, levostranné rozvrhování, optimalizaci na efektivní využití daného zdroje nebo nejrychlejší průběh všech výrobních operací a podobně.

U výrobních zakázek je také možno definovat pevně stanovené zahájení nebo prioritu jejich rozvržení ve výrobě.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ MES ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  Chcete vědět více?

  Pošlete nám svůj dotaz, nebo nám o sobě dejte vědět krátkou zprávou. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

  Vaše dotazy zodpoví

  Martin Urban
  Martin Urban
  Vedoucí oddělení Prodej a marketing MES PHARIS