ŘÍZENÍ ÚDRŽBY S VYUŽITÍM NAPOJENÍ NA STROJE

Modul zajišťuje komplexní řízený proces údržby od efektivního zaplánování údržby, automatického vyvolání požadavku na údržbu, zajištění dohledu nad provedením údržby až po její zaevidování a vyhodnocení.

Modul řízení údržby MES PHARIS nabízí přehlednou evidenci a správu požadavků na údržbu zařízení, technologií nebo nástrojů. Umožňuje evidenci profylaktických kontrol, prováděných revizí a oprav. Požadavky na údržbu mohou vznikat automaticky na základě předdefinovaných pravidel nebo mohou být vytvářeny ručně např. pro účely ad hoc řešení nečekaných poruch a oprav, popř. požadavků na externí dodavatele údržby. Údržba může spotřebovávat náhradní díly nakupované, nebo vytvářet požadavky na výrobu náhradního dílu.

Systém podporuje správu modelů údržby, které umožňují seskupovat zařízení a pracoviště do předdefinovaných hierarchických skupin pro rozřazování jednotlivých požadavků na údržbu. Ke každému modelu údržby je možné přiřadit odpovědné pracovníky.

PŘÍNOSY MODULU ÚDRŽBA

 • Úzké provázání na modul Kapacitního plánování a rozvrhování výroby
 • Tvorba silných vazeb na tvorbu rozvrhu výroby v návaznosti na plán údržby
 • Možnost provádění jednodušších úkonů a evidence přímo z terminálové aplikace na pracovišti operátora stroje
 • Možnost využití volání pracovníků údržby přímo z terminálové aplikace
 • Vyhodnocení střední doby mezi poruchami (MTBF)
 • Vyhodnocení střední doby mezi opravami (MTTR)
 • Komunikace s externími systémy pomocí API

VYBRANÉ REFERENCE MES PHARIS Všechny reference

PRIMÁRNÍ ÚČEL MODULU ÚDRŽBA

 • Vedení elektronického deníku zařízení, nástrojů a pracovišť,
 • plánování údržby, kalibrací a seřizování,
 • možnost integrace kontrolních plánů,
 • automatické vyhodnocení vzniku požadavku na údržbu na jednotlivých zařízeních a pracovištích,
 • monitoring průběhu údržby zařízení či pracoviště,
 • automatické hlídání naplánovaných požadavků, a to včetně automatizovaného upozorňování obsluhy (předdefinovaný uživatel nebo skupina uživatelů),
 • operativní nahlížení do historie oprav konkrétního zařízení,
 • vyhodnocení údržby, reporting.

Pro efektivní využití doporučujeme systém Údržby navázat na modul Alarmy a eskalační systém.

VYBRANÉ PŘÍNOSY ÚDRŽBY V MES PHARIS

 • Zajištění řízeného procesu údržby,
 • získání dohledu nad dodržováním údržeb,
 • využití napojení na stroje pro automatický sběr cyklů nebo motohodin – odbourání manuálního zadávání dat pro potřeby údržby,
 • automatická tvorba požadavků na údržbu dle definovaných podmínek,
 • včetně správy dokumentace, pracovních postupů,
 • získání genealogie údržby a oprav na strojích, nástrojích a pracovištích pro zákaznické audity,
 • možnost provázání údržby se správou nástrojů.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ MES ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  Chcete vědět více?

  Pošlete nám svůj dotaz, nebo nám o sobě dejte vědět krátkou zprávou. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

  Vaše dotazy zodpoví

  Martin Urban
  Martin Urban
  Vedoucí oddělení Prodej a marketing MES PHARIS