PRODUCTION ORDERS UNDER CONTROL

After implementing the system, you no longer have to go into production and find out the status of the order. Production terminals record the work of setters and operators and lead to better transparency of work in progress. System offers an online overview of status of all production orders and their completion prediction.

MES PHARIS is able to predictively display the current status of IN TIME / TOO SLOW performance, including a possible graphical representation of slip in production. You can use alarm system.

VYBRANÉ REFERENCE MES PHARIS All references

STAV ROZPRACOVANOSTI ZAKÁZEK VE VÝROBĚ, PLNĚNÍ

Systém nabízí on-line přehled rozpracovanosti výrobních zakázek.

Ukazatelé plnění (stíhám/nestíhám) a aktuální míra zmetkovitosti jsou důležitými ukazateli pro rozhodování při operativním řízení výroby.

AKTUÁLNÍ VÝKONNOST OPERÁTORŮ

Systém nabízí přehled aktuálně alokovaných pracovníků k výrobním zakázkám u stroje/pracoviště.

Detailní přehled s volitelnými atributy je možné zobrazit v MES PHARIS v hlavním klientu, dynamickém reportu, popř. na vizualizačních obrazovkách.

VČASNÁ PREDIKCE DOKONČENÍ VÝROBNÍ OPERACE

Pro podporu Štíhlé výroby a naplnění programu SMED (Single Minute Exchange of Dies) nabízí MES PHARIS funkci predikce blížícího se konce výrobní operace. To umožňuje optimalizaci a krácení režijních časů spojených s přeseřízením, či přestavbou zařízení. Tato funkce napomáhá rovněž v oblasti včasné přípravy materiálů, obalových jednotek, popř. přípravy nástrojů.

V systému je možné nastavit upozornění potřebných osob (manipulant, seřizovač…) na blížící se konec zakázky. Ti mohou včas zahájit přípravné práce, což má za následek snížení neproduktivních časů.

ROZPRACOVANOST VSTUPUJE DO VÝROBNÍHO PLÁNU

Výhodou kapacitního plánování a rozvrhování je schopnost zohlednit aktuální stav rozpracovanosti výroby. To vede ke zpřesnění výrobního plánu.

Dalšími významnými faktory, které zpřesňují výpočet výrobního plánu jsou omezující zdroje: materiály, nástroje, zařízení, údržby, personál.

VYUŽIJTE OVĚŘENÉ ŘEŠENÍ

Rádi Vám pomůžeme s digitalizací procesů a řízením výroby v souladu s IATF 16 949. Získáte tak on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato konkurenční výhoda Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.

  WANT TO KNOW MORE?

  Send us your question or let us know about you with a short message. We will contact you as soon as possible…

  Your questions will be answered by

  Martin Urban
  Martin Urban
  Head of Sales and Marketing MES PHARIS