Díky flexibilitě společnosti UNIS se společnosti ATEK podařilo získat nové projekty pro svého významného klienta, který měl za podmínku přechod na řízení výrobních procesů v režimu Just-In-Sequence.

V řádu pouhých několika měsíců se nám ve spolupráci se společností ATEK podařilo efektivně zanalyzovat a rozšířit výrobní informační systém PHARIS o digitalizaci výrobního procesu právě v režimu J-I-S.

Technicky bylo nutné v rámci modulu výrobní logistiky vyřešit, aby bylo možné zajistit řízení a kontrolu předepsaného pořadí vyráběných kusů dle systému JIS (Just In Sequence). Vyráběné díly jsou seskupeny do skupin reprezentujících kontejner, ve kterém jsou kusy dodávány zákazníkovi dle principu JIS . V jednom kontejneru jsou různé typy výrobků. Systém MES PHARIS v rámci modulu JIS kontroluje správnost vyráběných dílů dle předepsaného pořadí. Dále systém kontroluje načtení správného výrobku. Poslední kontrolou je kontrola kvality výrobku. Pokud kontroly neproběhnou v pořádku, je blokováno další zpracování výrobků. Pro řešení zablokované výroby je možné zahájit volání kvalitáře a výrobu odblokovat. Proces je ukončen tiskem kontejnerového štítku.

Po úspěšném zkušební provozu JIS tak MES systém rozšiřujeme na desítky nových pracovišť, které byly zprovozněny v rámci těchto nových projektů.

Více o implementaci MES systém ve společnosti ATEK naleznete zde.