Zveme Vás na seminář pořádaný společností INTEMAC, který se jmenuje „Nové trendy v MES Systémech a jejich aplikace“. Dozvíte se, jak prakticky uchopit koncept Industry 4.0 a jak optimalizovat celý výrobní proces.