Nabízíme možnost využití Pronájmu licencí jako pomoc klientům pro nezatížení cash-flow.

Pořiďte si službu a vyhněte se náročnému prosazování investice do MES systému a snahám o její zařazení do investičního plánu. Vhodné i pro společnosti u nichž schvalování investiční plánu probíhá v zahraničí, kde mají svoji vyjednávací pozici často velmi sníženou.

Pro pořízení systému PHARIS nabízíme 2 základní modely:

PRODEJ LICENCE

Zákazník si v rámci projektu jednorázově zakoupí trvalé (věčné, perpetual) licence systému PHARIS. Tento model je obvykle využíván v projektech, kde zákazník využívá některého z dotačních programů (OPPI, OPPIK, OPTAK apod.). Výhodou je jednorázová investice bez nutnosti aditivních nákladů v budoucnu.

V případě, že zvažujete financování přes dotační program Vám rádi pomůžeme s přípravou rozpočtu a technického návrhu. Máme bohaté zkušenosti, přes dotační tituly jsme realizovali desítky projektů

SUBSCRIPTION MODEL

Zákazník nepořizuje licence systému PHARIS, platí pouze jejich pronájem (rental licence). Pronájmem licencí se klient vyhne prvotní investici do nákupu serverové licence a klientských licencí MES PHARIS. Výhodou je odpadnutí prvotní jednorázové investice a nezatíží tak svoje cash-flow. Klient tedy hradí pouze implementaci a související dodávky hardware – obvykle výrobní terminály, popř. komponenty pro připojení strojů.

PROVOZ SYSTÉMU MES PHARIS

Systém PHARIS je možné instalovat a provozovat přímo na hardware zákazníka, tedy v tzv. režimu ON-PREMISE. Nebo je možné využít provoz formou outsourcované podoby infrastruktury, tedy v prostředí CLOUD.