Přední světový výrobce kompozitních tlakových lahví určených zejména pro letecký průmysl a pro speciální aplikace ve zdravotnictví, záchranářství a horolezectví zvolil pro řízení výroby MES PHARIS PROFESSIONAL.

Implementační team PHARIS za využití svého know-how z oblasti leteckého průmyslu, medical a automotive navrhne a zprovozní řešení se zaměřením na zvýšení bezpečnostních standardů výroby
(jedinečná identifikace kusů a další uživatelské scénáře –  viz. https://pharis.cz/cs/uzivatelske-scenare/) a optimalizaci efektivity výroby.