DOTAČNÍ TITUL – ICT Virtuální podnik pro malý a střední podnik, kde můžete získat až 40% investice zpět formou dotace, se rychle blíží ke svému spuštění.

KDY? – 3.7.2023 se může zdát ještě daleko, ale i při správném vedení trvá příprava projektu nejméně dva až tři týdny. A příjem žádostí o dotaci se po naplnění stanoveného objemu zastavuje.

POMŮŽEME VÁM s přípravou dotační žádosti.

NEJEN MES/MOM SW: Dotační titul lze využít i pro pořízení „nevýrobní“ technologie, typicky robotické vozíky do skladu, automatizované sklady, robotické manipulátory, dopravníky…

CO BUDETE DĚLAT V LÉTĚ VY?

Žádat o dotaci? Další příležitost se nabídne ve 3. kvartále 2023. Titul má název ICT Digitální podnik a s dotacemi až 60% bude určen pro projekty s rozpočty od 2.000.000,- Kč bez DPH. Detaily Vám na požádání rádi sdělíme.

Kontaktujte nás, pokud máte zájem dozvědět se více o kompletním portfoliu dotačních programů – Národní plán obnovy, Modernizační fond, operační programy strukturálních fondů EU, Komplementární programy EU, granty Technologické agentury ČR, Norské fondy a další evropské, národní i krajské programy podpory, stejně jako investiční pobídky a daňové odpočty za výzkum a vývoj.

SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME VÍC…

Spojujeme v rámci programu PHARIS PARTNER lidi a společnosti tak, aby našim zákazníkům přinášely lepší a komplexnější služby. Sdílíme mezi sebou informace, nápady a zdroje, kombinujeme různé perspektivy, dovednosti a přístupy. Pokud budete mít zájem, můžeme Vám doporučit společnosti, které problematiku dotačních titulů řeší komplexně.