Pro účely detailního sledování průběhu seřizovacích operací, je nyní v MES PHARIS možné evidovat a vyhodnocovat činnosti, jako jsou: „Nasazení formy“, „Rozjezd výroby“, “Sejmutí formy”, “Doseřízení”, “Uvolnění výroby” apod.

Typy činností vychází z uživatelsky definovatelného číselníku. Vedle typu a popisu činnosti může uživatel definovat barevné schéma (text, pozadí) pro každou činnost. Tyto barvy jsou pak převzaty do přehledu výroby v časové ose a v dalších vyhodnoceních. V budoucnu se nabízí možnost podbarvení výrobního terminálu, aby na první pohled byl zřejmý stav seřizovacích operací.

Díky rozdělení seřizování do dílčích činností lze lépe sledovat průběh jednotlivých fází a vyhodnocovat a upravovat stanovené normy pro jednotlivé operace. Více informací o této funkcionalitě je pro stávající zákazníky dostupné v Academy PHARIS.