Dokončili jsme přesun výpočetních algoritmů APS PHARIS do cloudu a kolem hlavních výpočtů vybudovali systém mikroslužeb.

Co to znamená?

Bez nároků na výkonný hardware zákazníka jsme schopni provést náročné výpočty rozvrhu výroby v kratším čase a v mnohem větší hloubce. Současně díky provozu v cloudu můžeme podporovat uživatelské online úpravy již vytvořeného rozvrhu – přesuny výrobních operací, aktualizace rozvrhu, vyhodnocení aktuálního rozvrhu, analýzu kritických míst výroby apod. V neposlední řadě nám provedené úpravy otevírají další cestu k rozvoji APS PHARIS, ať již v podobě samostatného produktu – služby pro SW produkty třetích stran nebo jako modulu pro MES PHARIS.