Získali jsme důvěru společnosti Solid Brno, s.r.o., která ve svém výběrovém řízení vyhodnotila MES PHARIS a APS PHARIS jako nejvhodnější řešení pro online řízení a optimalizaci své výroby.  
Vážíme si této důvěry a jsme připraveni krom našeho MES a APS sytému nabídnout i naše dlouholeté zkušenosti s řízením obdobných strojírenských výrob. 
 
Společnost SOLID Brno s.r.o. je ryze českou společností zabývající se již od roku 1990 CNC soustružením a frézováním. V současné době společnost prochází rozsáhlou digitalizací, kdy MES PHARIS a APS PHARIS hrají stěžejní role. 
 
Věříme, že náš software a naše zkušenosti pomohou již brzy dosáhnout stanovené cíle a umožní další rozvoj společnosti SOLID Brno.