Již tradičně je hlavním cílem projektu digitalizace a standardizace výrobních procesů v návaznosti na požadavky plynoucí z normy IATF 16 949.

Po akceptaci a otestování implementace na pilotním pracovišti jsme se vzájemně dohodli na plošném rozšíření MES systému přes všechna výrobní pracoviště.

Včasnou blokací dodávek hardware (především výrobních terminálů) se nám podaří dodržet plánovaný harmonogram. Samozřejmostí projektu je zabezpečení sběru dat ze široké škály výrobních zařízení, jejich monitoring a navázání na alarmový systém, včetně jejich archivace.

Nezbytnou součástí projektu nejen pro zvýšení efektivity práce je integrace výrobního informačního systému na ERP BYZNYS přes standardní komunikační rozhraní – MES PHARIS SCI.

Ekonomické návratnosti investice napomáhá nejen digitalizace výrobních procesů, ale také vedlejší přínosy formou digitalizace výrobní dokumentace a zajištění její dostupnosti na výrobních terminálech, kontrola proškolení operátorů na výrobní operace, on-line přehled na rozpracovanou výrobou a řízení její efektivity apod. Punc projektu dodává implementace modulu Kapacitní plánování a rozvrhování výroby, který napomáhá automatickému vytváření optimální fronty práce pro jednotlivá výrobní pracoviště.