Tentokráte jsme se pustili do implementace MES systému za účelem digitalizace výroby u předního výrobce výkonových kondenzátorů v Žamberku.

Po úspěšném tříměsíčním provozování pilotního projektu na navíjecích linkách probíhá aktuálně rozšiřování systému na všechna pracoviště jako jsou šopování, propalování, manuální montáže, sváření apod. V poslední době zákazníky preferovaným modelem subscription bylo možné v projektu plynule pokračovat bez nutnosti vysoké vstupní investice do licencí MES systému a nezatížit tak cash-flow klienta.

Pro naplnění požadavků zákazníka, především zaměřených na zefektivnění evidence výroby a zajištění zprůhlednění její rozpracovanosti, jsme standardně provedli integraci na ERP systém, v tomto případě ERP VISION.

Pro provoz výrobního klienta na jednotlivých pracovištích jsme využili stávající terminály. Z počátku je projekt obvykle zaměřen na elektronizaci neefektivních odvodů práce, automatický sběr a analýzu prostojů, vyhodnocení výkonnosti pracovišť a operátorů. Postupně budou implementovány další oblasti jako jsou evidence vstupních materiálů, digitalizace výrobní dokumentace, jedinečná identifikace kusů apod.