DOTAČNÍ TITUL: Digitální podnik – digitální podnik – výzva I.

Účel výzvy:
Digitalizace výroby za pomocí nově pořízených nebo zaváděných pokročilých nevýrobních technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Vyhlášení výzvy: 28.6.2024
Zahájení příjmu: 15.7.2024
Ukončení příjmu: 31.3.2025

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2,5 – 50 mil. Kč.

POMŮŽEME VÁM se sestavením rozpočtu. S dodávkou MES systému PHARIS přes dotační tituly máme bohaté zkušenosti.

NEJEN MES: Podporu lze získat obecně na digitální transformaci firmy, tj. nákup „nevýrobních“ technologií, robotická ramena, senzorika, logistické a skladové technologie a další.

Digitalizace výroby již není výhoda, ale nutnost…
Rádi Vám pomůžeme nejen s digitalizací procesů a řízením výroby, ale můžete využít i moderní pokročilé plánování zakázek v APS PHARIS. Nasazením MES systému získáte on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, moderní bezpapírovou výrobu, precizní podklady pro zákaznické audity, zpětnou dohledatelnost, a to vše v souladu s principy Průmyslu 4.0. Digitalizace výroby Vám bude nápomocna také pro získání nových projektů. Zbavte se chaosu v evidenci, stresu před audity a využijte profesionální a dlouhodobě ověřené řešení.