Nově systém MES PHARIS nabízí ve svém modulu APS možnost provést přeplánování rozvrhu jen na vybrané skupině strojů.

Tato funkcionalita slouží k izolovanému přeplánování části výroby bez dopadu na rozvrh jiných částí výroby. To je vhodné v situacích, kdy obsluha provádí samostatné rozvržení výroby, jejich celků (dílčí výrobní úseky) nebo kdy se různé výrobní úseky rozvrhují s jinou frekvencí.

V záhlaví Detailního plánování je nový atribut „Fixovaná zařízení (neprovádět přepočet rozvrhu)“, který slouží pro výběr skupin zařízení k fixaci. Provedený výběr skupin zařízení se ukládá s vazbou na obsluhu (systém si předvolbu sám zapamatuje s vazbou k danému uživatelskému účtu). To využijete v případech, kde rozvrhování výroby provádí více osob nebo se často střídají. V poli „Zdrojový pohled pro fixaci:“ uživatel dále vybírá, podle kterého pohledu chce zafixovat vybranou skupinu strojů.

Budeme rádi, když nám sdělíte své zkušenosti s touto funkcí, nebo navrhnete rozšíření MES PHARIS o funkce nové. V letošním roce jsme změnili přístup k vydávání nových verzí MES PHARIS. Více si můžete přečíst v krátkém článku.