MES PHARIS obsahuje volitelný robustní modul ROZVRHOVÁNÍ VÝROBY – APS (advanced planning and scheduling). Tento modul dlouhodobě vyvíjíme a na jeho rozvoji spolupracujeme s univerzitními pracovišti zabývajícími se mimo jiné genetickými algoritmy, simulacemi a umělou inteligencí.   

Po letech vývoje a výzkumu rozvrhování a jeho dlouhodobém užití v praxi obsahuje tento modul několik vlastních optimalizačních algoritmů (triviální, genetický, analytický) a množství souvisejících funkcionalit, mikroslužeb a nastavení, jejichž kombinace umožňují aplikaci rozvrhování a plánování v široké škále výrobních podniků.  

Vývoj modulu ROZVRHOVÁNÍ VÝROBY – APS dospěl do stadia, kdy jsme se jej rozhodli ve zjednodušené formě nabídnout jako samostatný produkt pro software třetích stran, a to prostřednictvím cloudové služby APS PHARIS

Služba APS PHARIS je nabízena s různou “mírou složitosti” řešení problematiky rozvrhování tak, aby ji bylo možné aplikovat dle různých zákaznických požadavků (někde je žádoucí jednoduchý přístup a předvídatelný výsledek, jinde je vhodnější vícekriteriální rozvrhování výroby).  

Jsme připraveni navrhnout a diskutovat vhodné nastavení a užití služby APS PHARIS pro tvůrce i uživatele software třetích stran.