• Nejprodávanější MES systém
  na českém trhu

 • Kapacitní plánování a
  rozvrhování výroby

 • Využití RFID
  pro správu nástrojů

 • Sběr parametrů ze zařízení

 • Moderní způsob řízení výroby

 • Vizualizace výroby

 • Mezinárodní partnerství

MES PHARIS® je modulární výrobní informační systém, který je vyvíjen v souladu s automobilovými standardy, zejména ISO/TS 16949. Oborově je nasazován v plastikářském a gumárenském průmyslu, montážích, kovoobrábění a dalších strojírenských oblastech. MES PHARIS je v současnosti nejprodávanějším MES systémem v České republice, přičemž v posledních letech zaznamenává výraznou expanzi na zahraniční trh.
Vybrané reference
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dříve TRW-DAS Dačice) – divize Linkage & Suspension

Společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dříve TRW-DAS Dačice) je dceřinou společností THK Co., Ltd. se sídlem v Tokiu. Dačický závod je součástí divize Automotive a zabývá se výrobou různých druhů vnitřních a vnějších kulových kloubů, dutých čepů, vodících táhel a kontrolních ramen náprav pro osobní a nákladní automobily. Jen v dačickém závodě pracuje téměř 850 zaměstnanců a tímto se řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Jindřichohradecku.

Výrobní informační systém PHARIS zde se vzájemně propojeným SAP plní úlohu plnohodnotného MES systému pro efektivní řízení výroby využívajícího přímou komunikaci s CNC stroji. Významnou roli v tomto projektu hraje i řešení oblasti kvality, kterou zefektivňuje integrace PALSTAT do výrobního klienta MES PHARIS.Významný přínos investor spatřuje rovněž v  silné elektronické podpoře vizuálního managementu a on - line dostupnosti specifických THK reportů a ukazatelů přímo na pracovištích.

Více informací k projektu zde.
KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. Polička
- součást KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

Výrobní profil společnosti KOH-I-NOOR PONAS je rozdělen do dvou oblastí. První oblast je konstrukce a výroba vstřikovacích a vyfukovacích forem pro lisování plastových dílů a druhá oblast je výroba výlisků použitím technologie vstřikování termoplastů. Výroba je zaměřena na technické výlisky z oblastí automobilového a elektrotechnického průmyslu, kosmetiky a zdravotní techniky.

Úkolem MES PHARIS je komplexní řízení výroby lisovny plastů, včetně sběru dat ze strojů a periferních zařízení (sušicí a temperační zařízení), řízení údržby, správy nástrojů, řízení kvality, vizualizací a další. Součástí projektu je řešení oboustranné komunikace s ERP K2. Více informací k projektu zde.
ROBERT BOSCH, spol. s r.o. České Budějovice

Společnost ROBERT BOSCH se podílí na výrobě a vývoji komponentů do osobních aut. Hlavní výrobní program tvoří nádržové čerpadlové moduly, rozvaděče paliva/zpětné vedení paliva, plynové pedály, sací moduly a další. Odběrateli jsou téměř všechny významné evropské, některé japonské, asijské a jihoamerické automobilky.

MES PHARIS ve společnosti ROBERT BOSCH zabezpečuje komplexní sběr procesních parametrů ze vstřikovacích lisů, centrální správu forem, centrální nahrávání řídicích programů do stroje, vizualizaci výroby apod. Více informací k projektu zde.
Kasko spol. s r.o. Slavkov – referenční instalace

Společnost Kasko se zabývá vývojem a vstřikováním plastových výlisků, konstrukcí, výrobou forem a nástrojů. Zabývá se zejména dodávkami sériových dílů zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

MES PHARIS zabezpečuje komplexní řízení výroby lisovny plastů a kompletační dílny, včetně sběru dat ze strojů, řízení údržby, řízení kvality, vizualizací a další. Součástí projektu je řešení oboustranné komunikace s ERP HELIOS. Jedná se o referenční pracoviště systému PHARIS. Více informací k projektu zde.
PROKEŠ & Co.SK, s.r.o., závod Oravská Jasenica, Slovensko

Společnost se již od roku 1990 věnuje výrobě pryžových výrobků převážně pro automobilový průmysl. Zákazníkům přináší nejen výrobní program v podobě kvalitních výrobků z technické pryže, ale zároveň se podílí na vývoji dílů u svých zákazníků.

Výrobní informační systém PHARIS zde zabezpečuje MRP, kapacitní plánování a rozvrhování gumárenské výroby, řízení výroby, včetně oboustranné komunikace s ES POHODA. Více informací k projektu zde.
Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod Frenštát pod Radhoštěm

Závod ve Frenštátě pod Radhoštěm patří mezi největší lokality společnosti Continental v České republice, jehož výroba je zaměřená na vývoji a výrobě komponentů pro automotive.

Jedná se o jeden z aktuálních projektů nasazení MES PHARIS, jehož primárním cílem je zabezpečení oboustranné komunikace se vstřikovacími lisy rozmanitého strojového parku, zajištění sběru procesních parametrů, správy nástrojů včetně vizualizací. Více informací k projektu zde.
LUKOV Plast, spol. s r. o., Český Dub

Společnost LUKOV Plast spol. s r.o. se zaměřuje na vývoj a výrobu plastových, technických, elektro dílů a podsestav.

Implementace výrobního informačního systému PHARIS probíhala postupně v několika etapách. Primárním úkolem projektu bylo zabezpečení komplexního řízení výroby vstřikovny plastů a montážních linek slunečních clon. Následně byl projekt rozšířen o oblast Kapacitního plánování a rozvrhování výroby. Součástí projektu je řešení oboustranné komunikace s ERP SAP. Více informací k projektu zde.
ATEK, s. r. o., Moravská Třebová

Hlavním podnikatelským záměrem společnosti ATEK je výroba plastových a pryžových výrobků především pro automobilový průmysl. Společnost se zabývá také vývojem a výrobou vstřikovacích nástrojů, výrobou montážních a kontrolních přípravků ve spolupráci s externími firmami v České republice a v zahraničí.

MES systém PHARIS zde zabezpečuje řízení výroby lisovny plastů a montáží, včetně oboustranné komunikace s ERP OR-SYSTEM. Součástí projektu bylo také komplexní zavedení jednoznačné identifikace včetně traceability. Více informací k projektu zde.
Novinky
28.5. 2018

MES PHARIS v Budapesti na Industry Days 2018

Ve dnech 15. - 18. května 2018 byl MES PHARIS úspěšně pezentován na veletrhu Industry Days 2018 v Budapešti, a to jako již nedílná součást portfolia našeho lokálního partnera, společnosti S&Т Hungary.

Součástí prezentace bylo mimojiné i demonstrační pracoviště, simulující chování systému MES PHARIS v prostředí výrobních procesů a základních pilířů výroby, jako cyklus, odstávka, prostoj, výrobu shodných i neshodných kusů atd.
16.5. 2018

Dodávka MES PHARIS do společnosti AAH Plastics

Dodávka MES PHARIS do společnosti AAH Plastics, Solčany, Slovensko (člen skupiny ARCA AUTOMOTIVE HOLDING)

Společnost UNIS uzavřela kontrakt na dodávku a implementaci MES PHARIS® do nového výrobního závodu slovenské společnosti AAH Plastics Solčany. Společnost AAH Plastics se zabývá především vstřikováním plastů zejména pro automobilový průmysl.

Hlavním úkolem projektu je elektronické řízení výrobních procesů dle požadavků ISO/TS (IATF) 16 949 s integrací požadavků na řízení kvality. Implementace zahrnuje vertikální integraci MES PHARIS na ERP QI a komunikaci s moderními vstřikovacími lisy ENGEL pro on-line sběr technologických parametrů a sledování výkonnosti strojů. Současně MES PHARIS řeší standardní „automotive“ výrobní procesy, jako jsou zavedení elektronické výrobní dokumentace včetně změnového řízení, řízení kvalifikace operátorů, on-line řízení a sledování rozpracované výroby, alarmový systém, správa TPV a mnohé další. Finální fázi zastřeší vizualizaci stavu výroby na velkoplošných obrazovkách přímo ve výrobě, které zprostředkovávají on-line přehled o rozpracované výrobě, míře plnění, efektivitě operátorů a zařízení apod. Pro vyhodnocení chodu výroby bude implementován standardní modul Klíčových ukazatelů výkonosti (KPI), který má již v rámci reportovacího systému integrovanou podporu tvorby uživatelských reportů.