DIGITALIZUJEME A
ŘÍDÍME VÝROBU DLE
PRINCIPŮ INDUSTRY 4.0

VÍCE O MES PHARIS
Komplexní MES/MOM řešení – modulární a dynamický systém
Optimalizace a trasovatelnost výrobních procesů
Systém pro zvýšení rentability a efektivity výroby
Standardem pro automotive – reflektuje standardy IATF 16 949
"Implementací systému, který je snadno přizpůsobitelný a obsahuje mnoho funkcí z velké škály oblastí, jsme získali skvělý nástroj, který je základem pro odhalení dlouhodobých ale i aktuálně vznikajících problémů na výrobních halách. Díky Pharisu jsme schopni vyhodnocovat jednoduché věci na úrovni stroje, ale i komplexní nedostatky celého výrobního procesu. Prakticky nám to přineslo detailní a zejména přesné informace o každém momentě ve výrobě, které jsou dalším prostředkem ke zlepšování."
Ing. Lukáš Bleha / Vedoucí útvaru řízení výroby / SELLIER & BELLOT a.s. / Detail reference
"Spolupráci s firmou UNIS jsme navázali v roce 2014 za účelem podpory výrobního procesu lisovny specializovaným systémem MES Pharis. To nám umožňuje v reálném čase plánovat, řídit a odvádět výrobu komplikovaných plastových celků. Pro nově získaný projekt zákazníka Rolls-Royce Motor Cars pro nás UNIS úspěšně implementoval funkcionalitu komplexního řízení výrobního a logistického procesu v režimu Just In Sequence. Na základě dlouholeté spolupráce a oboustranné spokojenosti plánujeme MES PHARIS v následujících letech rozvíjet. "
Daniel Vrána / Manažer informačních technologií / ATEK s.r.o. / Detail reference
"Systém nám poskytuje online informace o průběhu a stavu výrobního procesu jak v oblasti kvantity, tak i rychlosti, stability, kvality a technologických parametrů včetně jejich průběžné kontroly. Zajišťuje avizování odchylek od požadovaných parametrů i okamžitou informaci o nestandardních stavech procesu. Zviditelňuje řídícímu managementu a také přímé obsluze strojů stanovené body procesu a předává pokyny k dalšímu postupu. Současně pokrývá i řadu podpůrných procesů, mezi něž patří mimo jiné celá oblast údržby nebo agenda školení a průběžného informování zaměstnanců o všech změnách parametrů a nastavení pracovních postupů. Pharis je velmi silným nástrojem nejen k dosažení efektivity a kvality výrobního procesu ale na základě historizovaných dat i k jeho kontinuálnímu zlepšování."
Ing. Břetislav Gráf / PROCESNÍ INŽENÝR / KASKO spol. s r.o. / Detail reference
V naší výrobě zvláště oceňujeme např. volání kontroly s využitím jejich informování přes Vizualizační obrazovky umístěné přímo na pracovišti Směnové kontroly.

Také se nám velice osvědčilo nastavení modulu údržby a systém preventivních údržeb strojů navázaný na přesné sledování využití forem. Tento modul je velmi chválí především auditoři.

Dalším velkým plusem je nastavení přenosu výrobní dokumentace na terminálech u strojů, kdy z výroby zmizela spousta papírů a vybraná dokumentace je pro operátory přehledně přístupná on-line, včetně všech postupů, pokynů, katalogů vad apod.
Ing. Alena Machová / Vedoucí lisovny / KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. / Detail reference

MODULÁRNÍ VÝROBNÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM
MES PHARIS

MES PHARIS pokrývá potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajištuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky, přídavná zařízení – sušící zařízení, temperační přístroje, kontrolní stanice) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací.
Podívejte se na naše vícejazyčné video a inspirujte se možnostmi využití MES PHARIS ve vašem podniku.

MES PHARIS AKTUÁLNĚ

Hodnocení personálu dle ukazatele OEE
Celková efektivnost zařízení (OEE) je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení, přičemž poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení i celých výrobních podniků.
ČÍST VÍCE
Zákaznický den MES PHARIS
V úterý 27.4.2021 pořádáme tradiční zákaznický den MES PHARIS. Těšit se můžete na novou aplikaci pro PDA na platformě Android, využití reportů Power BI, nový QA proces kontroly 1. kusu a představení modulu Just-In-Sequence.

MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÝ PROGRAM

Mezinárodní partnerský program MES PHARIS je platformou pro spolupráci mezi firmou UNIS, a.s. a nezávislými distribučními partnery, kteří poskytují svým klientům analýzu, nasazení MES PHARIS a jeho integraci na další podnikové systémy. V dlouhodobém horizontu poskytují naši partneři poprodejní péči, konzultace a služby spojené s podporou systému.
STAŇTE SE PARTNEREM

SKUPINA UNIS

MES PHARIS
Sochorova 34, 616 00 Brno
Česká republika
UNIS, A.S.
Jundrovská 33, 624 00 Brno
Česká republika
DIVIZE LETECKÁ A
POKROČILÉHO ŘÍZENÍ
Jundrovská 33, 624 00 Brno
Česká republika
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
VTP UNIS
Jundrovská 33, 624 00 Brno
Česká republika
UNIS POWER
Jundrovská 33, 624 00 Brno
Česká republika
@2021 UNIS, A.S. | Design by PUXdesign