MES PHARIS jsme již integrovali s těmito systémy

1
 

Investor

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk

Projekt

Výrobní informační systém PHARIS pro řízení výroby lisovny plastů.

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu vstřikovny plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • On-line komunikaci se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • řízení výrobního procesu,
 • kapacitní plánování a rozvrhování výroby,
 • řízení kvality,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • elektronické řízení výrobní dokumentace,
 • správa proškolení,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci ERP HELIOS,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • alarmy, avíza,
 • historizace a on-line trendy technologických parametrů.
 
 

Investor

GUMOTEX Automotive Myjava s.r.o., Myjava, Slovensko
Člen skupiny Gumotex Automotive

Projekt

Výrobní informační systém PHARIS pro řízení výroby lisovny plastů.

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu vstřikovny plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • On-line komunikaci se vstřikovacími lisy,
 • řízení výrobního procesu,
 • zavedení bezpapírové výroby,
 • správa a řízení procesu proškolení operátorů,
 • řízení kvality,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci ERP JDE E1,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • řízení údržby,
 • alarmy, avíza.
 
 

Investor

AD Plastik Tisza Kft., Tiszaújváros, Maďarsko

Integrátor

S&T Hungary

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastů.

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje plánování, komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • plánování a rozvrhování výroby,
 • tvorba a správa výrobních příkazů,
 • komplexní správa TPV,
 • řízení výrobního procesu,
 • sledování rozpracované výroby a jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby na výrobních terminálech přímo u vstřikolisů,
 • vizualizace výrobních provozů na velkoplošných obrazovkách přímo v hale,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem,
 • komunikaci s maďarským ERP systémem,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • řešení LAN, technologické LAN,
 • řešení komunikace se vstřikovacími lisy rozmanitého charakteru,

Kompletní zavedení RFID.
 
 

Investor

Sellier & Bellot a. s., Vlašim

Projekt

MES PHARIS pro hromadnou výrobu nábojů, zbrojařský průmysl.

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní řízení výroby s důrazem na zajištění její traceability. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • Komunikace s CNC stroji,
 • komunikaci s ERP MAX,
 • řízení výrobního procesu,
 • automatické hlídání prostojů,
 • efektivní odvody práce,
 • řešení výrobní logistiky,
 • elektronická výrobní dokumentace, bezpapírová výroba,
 • komplexní traceabilita obalových jednotek,
 • podpora řízení kvality,
 • komunikace s kontrolními stanicemi,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby,
 • vizualizace výroby,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • alarmy a avíza.
 
 

Investor

AAH Plastics, Solčany, Slovensko
Člen skupiny ARCA AUTOMOTIVE HOLDING

Projekt

Výrobní informační systém PHARIS pro řízení výroby lisovny plastů.

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu vstřikovny plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • On-line komunikaci se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • řízení výrobního procesu,
 • řešení výrobní logistiky, využití mobilních terminálů (PDA zařízení),
 • řízení kvality,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci ERP QI,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • řízení údržby,
 • alarmy, avíza,
 • historizace a on-line trendy technologických parametrů,
 • tisk štítků obalových jednotek, zavedení RFID identifikace forem.
 
 

Investor

Metaplast s.r.l., Bukurešť, Rumunsko

Integrátor

Sicma International SRL, Rumunsko

Projekt

Výrobní informační systém PHARIS pro vstřikovnu plastů pro automotive.

Řešení

Výrobní informační systém PHARIS pro komplexní monitoring a řízení procesů ve vstřikovně plastů.
 • rozsah implementace - kompletní seznam modulů MES PHARIS,
 • komunikace s lokálním rumunským ERP systémem,
 • komunikace s rozličnými vstřikolisy, sběr technologických parametrů,
 • MRP + komplexní správa výrobních příkazů,
 • správa technologických postupů,
 • komplexní řízení výrobního procesu,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • správa odvodů práce a správa spotřeby materiálu,
 • vizualizace výroby na velkoplošných obrazovkách přímo ve výrobě a v kancelářích,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • správa obalových jednotek,
 • jednoznačná identifikace vybraných výrobků,
 • MES PHARIS výrobní klient (PDA s WiFi a RFID) pro správu forem,
 • vyhodnocení kvality výroby (komplexní KPI, OEE, ...),
 • zavedení technologie RFID (identifikace uživatelů a nástrojů),
 • plánování a rozvrhování výroby (fáze II).
 
 
 

Investor

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dříve TRW-DAS Dačice), závod Dačice, divize Linkage & Suspension

Společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dříve TRW-DAS Dačice) je dceřinou společností THK Co., Ltd. se sídlem v Tokiu. Dačický závod je součástí divize Automotive a zabývá se výrobou různých druhů vnitřních a vnějších kulových kloubů, dutých čepů, vodících táhel a kontrolních ramen náprav pro osobní a nákladní automobily. Jen v dačickém závodě pracuje téměř 850 zaměstnanců a tímto se řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Jindřichohradecku.

Výrobní informační systém PHARIS zde se vzájemně propojeným SAP plní úlohu plnohodnotného MES systému pro efektivní řízení výroby využívajícího přímou komunikaci s CNC stroji. Významnou roli v tomto projektu hraje i řešení oblasti kvality, kterou zefektivňuje integrace PALSTAT do výrobního klienta MES PHARIS.Významný přínos investor spatřuje rovněž v silné elektronické podpoře vizuálního managementu a on - line dostupnosti specifických THK reportů a ukazatelů přímo na pracovištích.

Projekt

Výrobní informační systém PHARIS pro komplexní řízení kovovýroby pro automobilový průmysl

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu kovoobráběcího provozu. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • Komunikace s CNC stroji,
 • integrace na SAP,
 • řízení výrobního procesu,
 • podpora pro řízení výrobní logistiky,
 • podpora pro řízení kvality,
 • integrace PALSTAT do výrobního klienta,
 • elektronická výrobní dokumentace, bezpapírová výroba,
 • traceabilita,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek,
 • odvody práce, evidence prostojů a odchylek,
 • vizualizace výroby,
 • avíza a alarmy,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • reporting – OEE, PPH, hodinový výkon…
 

Investor

Poppe + Potthoff s.r.o., Kunovice

Projekt

MES PHARIS pro výrobu přesných dílců složitých tvarů pro automobilový průmysl

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní správu výrobních zdrojů, přípravy a řízení výroby a sledování bilančních ukazatelů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • Komunikace s CNC stroji…
 • komunikaci s ERP DIMENZE++,
 • řízení výrobního procesu,
 • řešení výrobní logistiky,
 • elektronická výrobní dokumentace, bezpapírová výroba,
 • traceabilita výrobních dávek,
 • podpora řízení kvality,
 • integrace PALSTAT do výrobního klienta,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby,
 • vizualizace výroby,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • alarmy a avíza.
 
 

Investor

RAMA BOHEMIA, a.s. Obříství

Projekt

Výrobní informační systém PHARIS pro Kapacitní plánování a řízení výroby lisovny plastů a montáží.

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní plánování, sledování a řízení procesu vstřikovny plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • kapacitní plánování a rozvrhování výroby,
 • řízení výrobního procesu,
 • řešení výrobní logistiky,
 • řízení kvality,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci se skladovým hospodářstvím JADU,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • řízení údržby,
 • alarmy, avíza,
 • historizace a on-line trendy technologických parametrů,
 • tisk štítků,
 • využití GSM.
Zavedení RFID identifikace forem
 
 

Investor

Idé-Pro Skive A/S, Dánsko

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro řízení výroby lisovny plastů a přidružených montáží.

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní plánování, sledování a řízení procesu vstřikovny plastů a přidružených montáží. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • centrální nahrávání a správa výrobních řídících programů do vstřikolisů,
 • kapacitní plánování a rozvrhování výroby,
 • řízení výrobního procesu,
 • řešení výrobní logistiky,
 • řízení kvality,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů – stacionární a WiFi výrobní terminály,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci s ERP Visma,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • řízení údržby,
 • alarmy, avíza,
 • historizace a on-line trendy technologických parametrů,
 • tisk štítků.
Zavedení RFID identifikace nástrojů.
 

 

Investor

FOREZ s.r.o. lisovna plastů Sázava

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastu

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny kovu. MES PHARIS plní následující úlohy: Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr dat
 • komplexní správa technologických postupů
 • plánování zakázek
 • zavedení elektronického Záznamu o zakázce
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby
 • správa, evidence a údržba forem
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem
 • komunikaci s ERP ENTRY
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
Kompletní zavedení RFID.
 
 

Investor

FOREZ Holding a.s., Bulharsko

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro pokročilé kapacitní plánování a řízení výroby lisovny plastů

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje plánování, sledování a řízení procesu vstřikovny plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • centrální nahrávání a správa výrobních řídících programů do vstřikolisů,
 • kapacitní plánování a rozvrhování výroby,
 • řízení výrobního procesu na vstřikovně,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci s ERP ENTRY,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • řízení údržby.
Zavedení RFID identifikace nástrojů.
 

 

Investor

FOREZ s.r.o. lisovna kovů, Ostrov

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny kovu

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny kovu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • řešení technologické sítě, napojení na lisy, sběr cyklu
 • odvádění výroby
 • komunikaci s ERP ENTRY
 • komplexní správa technologických postupů
 • plánování zakázek
 • zavedení elektronického Záznamu o zakázce
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
 • dodávka majáku k lisům
 • správa a údržba zařízení, napojení modulu údržba na majáky
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID
Kompletní zavedení RFID.
 

 

Investor

FOREZ s.r.o. nástojárna Ostrov

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro řízení provozu nástrojárny

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu nástrojárny. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • komplexní správa technologických postupů
 • plánování zakázek
 • zavedení elektronického Záznamu o zakázce
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby
 • komunikaci s ERP ENTRY
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
Zavedení čárových kódu (osoby, nástroje, výkresy).
 
 

Investor

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. Polička - součást KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

Výrobní profil společnosti KOH-I-NOOR PONAS je rozdělen do dvou oblastí. První oblast je konstrukce a výroba vstřikovacích a vyfukovacích forem pro lisování plastových dílů a druhá oblast je výroba výlisků použitím technologie vstřikování termoplastů. Výroba je zaměřena na technické výlisky z oblastí automobilového a elektrotechnického průmyslu, kosmetiky a zdravotní techniky.

Úkolem MES PHARIS je komplexní řízení výroby lisovny plastů, včetně sběru dat ze strojů a periferních zařízení (sušicí a temperační zařízení), řízení údržby, správy nástrojů, řízení kvality, vizualizací a další. Součástí projektu je řešení oboustranné komunikace s ERP K2.

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro řízení výroby lisovny plastů

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu vstřikovny plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • centrální nahrávání programů do vstřikolisů,
 • řízení výrobního procesu na vstřikovně,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci s ERP K2,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení a operátorů,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • řízení údržby,
 • řešení LAN, technologické LAN,
 • alarmy, avíza.
Zavedení RFID identifikace.
 
 

Investor

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. závod Frenštát pod Radhoštěm

Závod ve Frenštátě pod Radhoštěm patří mezi největší lokality společnosti Continental v České republice, jehož výroba je zaměřená na vývoji a výrobě komponentů pro automotive.

Jedná se o jeden z aktuálních projektů nasazení MES PHARIS, jehož primárním cílem je zabezpečení oboustranné komunikace se vstřikovacími lisy rozmanitého strojového parku, zajištění sběru procesních parametrů, správy nástrojů včetně vizualizací.

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro vstřikovnu plastů

Řešení

Výrobní systém PHARIS pro Sběr dat ze vstřikolisů, podpora pro řízení údržby a správu forem. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • Komunikace se vstřikovacími lisy, sběr dat,
 • monitoring stavu vstřikovacích lisů,
 • řešení technologické sítě,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client,
 • správa výrobních řídicích programů,
 • podpora pro řízený proces údržby strojů a nástrojů,
 • vizualizace výroby,
 • historizace a on-line trendy technologických parametrů.
 
 

 

Investor

Mergon Czech s.r.o., Brno

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní Plánování a řízení výroby vyfukování plastů

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje plánování, sledování a řízení procesů spojených s vyfukováním plastů. MES PHARIS plní následující úlohy:
 • Komunikace s lisy,
 • řízení výrobního procesu,
 • pokročilé plánování a rozvrhování výroby,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • odvádění výroby přímo u strojů,
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client),
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci s ERP BYZNYS,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • hodnocení výkonnosti výroby,
 • řešení LAN, technologické LAN,
 • tisk štítků.
Využití kombinace RFID a čárového kódu.
 

 

 

Investor

LUKOV Plast spol. s r.o., Český Dub

Společnost LUKOV Plast spol. s r.o. se zaměřuje na vývoj a výrobu plastových, technických, elektro dílů a podsestav.

Implementace výrobního informačního systému PHARIS probíhala postupně v několika etapách. Primárním úkolem projektu bylo zabezpečení komplexního řízení výroby vstřikovny plastů a montážních linek slunečních clon. Následně byl projekt rozšířen o oblast Kapacitního plánování a rozvrhování výroby. Součástí projektu je řešení oboustranné komunikace s ERP SAP

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastů a montážních linek

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastů a montážních linek. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • Kapacitní plánování a rozvrhování výroby výroby vstřikovny a montážních linek,
 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů,
 • centrální nahrávání programu do vstřikolisů,
 • řízení výrobního procesu na vstřikovně a montážích,
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení,
 • jednoznačná identifikace vyrobených kusů na MQB lince (automotive),
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisů,
 • správa, evidence a údržba forem,
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem,
 • vizualizace výroby,
 • komunikaci s ERP SAP,
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení,
 • dodávka operátorských terminálů,
 • řízení údržby,
 • hodnocení výkonnosti výroby,
 • řešení LAN, technologické LAN.
Využití kombinace RFID a čárového kódu.
 
 

 

Investor

Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Bojkovice

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastu a montáží

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastu a montáží. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametrů
 • pokročilé plánování a rozvrhování výroby
 • řízení výrobního procesu na vstřikovně a montážích
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisu
 • správa, evidence a údržba forem
 • vizualizace výroby
 • komunikaci s ERP DIALOG3000
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
 • řízení údržby
 • hodnocení výkonnosti výroby, lisařů a seřizovačů
 • řešení LAN, technologické LAN
Využití identifikace RFID.
 

 

 

Investor

ATEK s.r.o., Moravská Třebová

Hlavním podnikatelským záměrem společnosti ATEK je výroba plastových a pryžových výrobků především pro automobilový průmysl. Společnost se zabývá také vývojem a výrobou vstřikovacích nástrojů, výrobou montážních a kontrolních přípravků ve spolupráci s externími firmami v České republice a v zahraničí.

MES systém PHARIS zde zabezpečuje řízení výroby lisovny plastů a montáží, včetně oboustranné komunikace s ERP OR-SYSTEM. Součástí projektu bylo také komplexní zavedení jednoznačné identifikace včetně traceability.

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastu a montáží

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastu a montáží. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • zavedení jednoznačné identifikace výlisků
 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy Engel, sběr technologických parametrů
 • centrální nahrávání programu do vstřikolisu
 • komplexní správa TPV
 • řízení výrobního procesu na vstřikovně a montážích
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisu
 • správa, evidence a údržba forem
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem
 • vizualizace výroby
 • komunikaci s ERP OR-SYSTEM
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
 • řešení LAN, technologické LAN
 • traceabilita
 • jednoznačná evidence kusů a obalových jednotek
 • štítky
Kompletní zavedení RFID.
 

 

Investor

IMOPRA s.r.o., Nivnice

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní Plánování a řízení výroby kovoobrábění

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní Plánování, sledování a řízení procesu kovoobrábění. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • komunikace s CNC stroji
 • obousměrné nahrávání CNC programu
 • komplexní správa technologických postupů
 • Pokročilé plánování a rozvrhování výroby
 • centrální evidence CNC programu
 • řízení výrobního procesu, odvody práce
 • řízení údržby
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • hodnocení operátoru
 • vizualizace výroby
 • dodávka operátorských terminálů
Využití čárového kódu.
 
 

 

Investor

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Vrbno pod Pradědem

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastu

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametru
 • komplexní správa TPV
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisu
 • správa, evidence a údržba forem
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem
 • komunikaci s ERP SAP
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
 • řešení LAN, technologické LAN
 • řešení komunikace se vstřikovacími lisy rozmanitého strojového parku
Kompletní zavedení RFID. Včetně implementačních prací SAP.
 
 

 

Investor

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby nábytku

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu ve výrobě nábytku. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • komunikace se stroji, sběr cyklu
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • on-line odvádění výroby přímo přes výrobní terminály
 • on-line oboustranná komunikace s ERP K2
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • hodnocení operátoru, hodnocení kvality výroby,
 • dodávka operátorských terminálů
 • řešení LAN, technologické LAN, elektro
 • řešení komunikace s CNC stroji
 
 

 

Investor

Kasko spol. s r.o. Slavkov

Společnost Kasko se zabývá vývojem a vstřikováním plastových výlisků, konstrukcí, výrobou forem a nástrojů. Zabývá se zejména dodávkami sériových dílů zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

MES PHARIS zabezpečuje komplexní řízení výroby lisovny plastů a kompletační dílny, včetně sběru dat ze strojů, řízení údržby, řízení kvality, vizualizací a další. Součástí projektu je řešení oboustranné komunikace s ERP HELIOS. Jedná se o referenční pracoviště systému PHARIS

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastu

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • oboustranná komunikace se vstřikovacími lisy, sběr technologických parametru
 • komplexní správa TPV
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisu
 • vizualizace výrobních provozu na velkoplošných obrazovkách
 • správa, evidence a údržba forem
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem
 • komunikaci s ERP HELIOS
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
 • řešení LAN, technologické LAN
 • řešení komunikace se vstřikovacími lisy rozmanitého strojového parku
 • včetně řešení kamerového systému
Kompletní zavedení RFID.
 
 

 

Investor

KOH-I-NOOR LPS s.r.o.

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastu

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • komunikace se vstřikovacími lisy
 • komplexní správa TPV
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby přímo u vstřikolisu
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • dodávka operátorských terminálů
 • řešení LAN, technologické LAN
 
 

 

Investor

ROBERT BOSCH, spol. s r.o. České Budějovice

Společnost ROBERT BOSCH se podílí na výrobě a vývoji komponentů do osobních aut. Hlavní výrobní program tvoří nádržové čerpadlové moduly, rozvaděče paliva/zpětné vedení paliva, plynové pedály, sací moduly a další. Odběrateli jsou téměř všechny významné evropské, některé japonské, asijské a jihoamerické automobilky.

MES PHARIS ve společnosti ROBERT BOSCH zabezpečuje komplexní sběr procesních parametrů ze vstřikovacích lisů, centrální správu forem, centrální nahrávání řídicích programů do stroje, vizualizaci výroby apod

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro lisovnu plastu

Řešení

Výrobní systém PHARIS reší sběr dat a nahrávání výrobních programu v lisovně plastu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • řešení on-line oboustranné komunikace se vstřikovacími lisy, sběr dat
 • řešení technologické sítě
 • komplexní správa výrobních programu
 • správa, evidence a údržba forem
 • dodávka mobilní PDA aplikace (PHARIS mobile client) s WiFi a čtečkou RFID pro správu forem a centrální nahrávání výrobních programu do vstřikovacích lisu
 • hodnocení efektivity výrobních zařízení (OEE)
 • údržba technologických zařízení
 • technologické obrazovky - grafická vizualizace výroby
 • historizace výrobních parametrů
 • on-line trendy výrobních parametrů
 • možnost vzdáleného zobrazení protokolu změn
 • systém alarmování
Kompletní zavedení RFID identifikace forem a vstřikolisu.
 
 

 

Investor

NovoPLAST PP s.r.o., Nové Město nad Metují

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení výroby lisovny plastu

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu lisovny plastu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • komunikace se vstřikovacími lisy
 • komplexní správa technologických postupů
 • plánování zakázek
 • zavedení elektronického Záznamu o zakázce
 • řízení výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby
 • údržba
 • komunikaci s ekonomickým systémem POHODA
 • dodávka operátorských terminálů
 • evidence a tisk štítku
 • dodávka velkoplošné technologické obrazovky
 • dodávka mobilní operátorské stanice pro řešení expedice
Kompletní zavedení RFID.
 

 

Investor

KOVOKON Popovice s.r.o., Kunovice

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro řízení kovoobráběcího provozu

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní sledování a řízení procesu kovoobráběcího provozu. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • komunikace s CNC stroji
 • monitoring stavu výrobních zařízení (servis, porucha, automatický cyklus, ...)
 • obousměrné nahrávání CNC programu
 • komplexní správa technologických postupů
 • detailní plánování zakázek
 • zavedení elektronického Záznamu o zakázce
 • centrální evidence CNC programu
 • evidence nástrojů, sledování výměny nástrojů
 • řízení výrobního procesu
 • komplexní správa údržby
 • elektronické provozní deníky zařízení
 • sledování rozpracovanosti jednotlivých zakázek, predikce dokončení
 • odvádění výroby
 • komunikaci s ERP QI
 • hodnocení výroby a efektivity výrobních zařízení
 • monitoring přítomnosti osob na pracovišti
 • vizualizace výrobních hal
 • dodávka a montáž operátorských terminálů
Zavedení čárových kódů.
 

 

Investor

Macco Organiques, s.r.o., Bruntál

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro komplexní řízení chemické výroby

Řešení

Výrobní systém PHARIS jako integrační nástroj zajišťuje sledování a řízení komplexní výroby. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • správu receptur
 • detailní plánování výroby
 • kompletní zavedení ZOŠ
 • řízení a monitoring výrobního procesu
 • sledování rozpracovanosti zakázek
 • komunikaci s ERP K2
 • komunikaci s Lotus Notes
 • komunikaci s váhami GAPA
 • komunikaci s LIMS LabSys
 • dodávka průmyslových terminálů
Validace projektu dle GAMP 5.
 

 

Investor

IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Opava, clen skupiny TEVA

Projekt

Řešení APSW pro IRINOTECANE a PW (pured water)

Řešení

Implementace APSW pro výrobnu IRINOTECANU a okruh PW v IVAX Opava. Zpracování požadované dokumentace, implementační práce včetně testování a uvedení do provozu, validací a školení operátoru.

 • řešení APSW DCS systému Yokogawa Centum CS3000
 • řešení sériové ASCII komunikace z unistatu a odparek přes PLC STARDOM
 • komunikace RS DCS Yokogawa a PLC STARDOM
 • implementace APSW pro IRINOTECANE
 • implementace APSW pro PW (čištěná voda)
 • trendy, Řídící sekvence, alarmování, reporty, zálohování...
 • dokumentace pro IRINOTECANE a PW (FS,DS,DQ,FAT,SAT, OM)
 • validace
 

 

Investor

Rafinerie Usinsk, Rusko

Projekt

Výrobní systém PHARIS pro řízení údržby kotelny rafinerie

Řešení

Výrobní systém PHARIS zajišťuje komplexní řízení údržby kotelny. MES PHARIS plní následující úlohy:

 • napojení na technologii přes řídicí systém
 • on-line monitoring technologických zařízení
 • komplexní správa údržby
 • plánování údržby, servisních činností
 • hlídání naplánovaných úloh
 • alarmování přes e-mail, GSM modul
 • elektronické provozní deníky zařízení
 

 

Investor

Farmak, a.s., Olomouc

Projekt

Výroba nesterilních API (objekt 33, výrobna PJ 20.08)

Řešení

řízení a supervize výroby nesterilních API s výhledem víceúčelovosti pro další výroby a s možností zpracování surovin a meziproduktu s karcinogenními účinky tr.3. Řídící systém Yokogawa CS1000 zajišťuje komplexní monitoring a řízení jednotlivých technologických celku (reaktor, odstředivka, sušárna), pomocných a kontrolních provozu (detekce úniku plynu, odsávání, sběr a dekontaminace odpadu, topný a chladící systém) a centrální monitoring vzduchotechnik. Nadřazený výrobní informační systém MES PHARIS® zajišťuje:

 • správu receptur a surovin
 • řízení výrobního procesu
 • dlouhodobou historizaci výrobních veličin
 • zobrazení důležitých informací mimo rámec dispečinku prostřednictvím firemního intranetu (on-line zobrazení okamžitých, historických a agregovaných dat, casové trendy okamžitých i historických dat, apod.)
 • tvorbu záznamu o šarži
 

 

Investor

Fresenius Hemocare CZ, spol. s r.o., Hořátev

Projekt

Výroba infúzních roztoku

Řešení

řízení a supervize výroby infúzních roztoku ve všech fázích – navažování, příprava roztoku, rozplňování, sterilizace a adjustace. Implementovaný výrobní informační systém MES PHARIS® zajišťuje:

 • správu receptur a materiálu
 • monitoring a řízení výrobního procesu
 • správu navažování
 • sledování a vyhodnocení výrobních zařízení
 • laboratorní subsystém
 • dlouhodobou historizaci výrobních veličin
 • zobrazení důležitých informací mimo rámec dispečinku prostřednictvím firemního intranetu
 • tvorbu záznamu o šarži
 • oboustrannou komunikaci s ERP systémem
 

 

Investor

Farmak, a.s., Olomouc

Projekt

Výroba nesterilních API (objekt 33, výrobna PJ 20.09)

Řešení

Projekt navazuje na předchozí úspěšné řešení řízení výrobny PJ 20.08.Jeho výsledkem je integrace výrobny PJ 20.09 do stávajícího řízení technologie a výrobního informačního systému MES PHARIS® v objektu 33. Projekt rovněž zahrnuje centrální monitoring výrobny demi-vody a monitoring technologických veličin z provozu PK 20.01, PJ 20.03 a PJ 21.01.

 

 

Investor

PLIVA – Lachema a.s., Brno

Projekt

Výroba cytostatických API

Řešení

řízení a supervize výroby cytostatických API. Řídící systém Schneider a SCADA systém iFix zajišťují monitoring provozních veličin a řízení sušáren na procesní úrovni. Výrobní informační systém MES PHARIS® zajišťuje:

 • správu receptur
 • řízení výrobního procesu
 • dlouhodobou historizaci výrobních veličin
 • bilance
 • zobrazení důležitých informací mimo rámec dispečinku prostřednictvím firemního intranetu
 • tvorbu záznamu o šarži
 

 

Investor

PLIVA – Lachema a.s., Brno

Projekt

Oxaliplatin, irinotekan a jejich meziprodukty

Řešení

řízení a supervize výroby oxaliplatiny, irinotekanu a jejich meziproduktu. Řídící systém Schneider a SCADA systém iFix zajišťují monitoring provozních veličin a řízení výrobních jednotek. Výrobní informační systém MES PHARIS® zajišťuje:

 • správu receptur a materiálu
 • plánování výroby a řízení výrobního procesu
 • správu navažování
 • provozní deník
 • správu lidských zdrojů
 • dlouhodobou historizaci výrobních veličin
 • zobrazení důležitých informací mimo rámec dispečinku prostřednictvím firemního intranetu
 • tvorbu záznamu o šarži
 

 

Investor

Saint-Gobain Weber Terranova a.s., Praha

Projekt

MES pro výrobu stavebních směsí

Řešení

řízení výroby stavebních směsí. Výrobní informační systém MES PHARIS® zajišťuje:

 • správu a tvorbu receptur
 • vytváření a editaci výrobních příkazů
 • správu a tvorbu materiálů
 • správa sil
 • správu a řízení elektronických záznamů o šarži
 • komunikace s ERP SAP
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
3