Komplexní výrobní informační systém, integrační nástroj

MES PHARIS® je komplexní plnohodnotný MES systém pokrývající výrobní procesy od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes Pokročilé plánování a rozvrhování výroby, odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění výrobku nebo polotovaru.
 

  Webová aplikace

Systém běží na webovém aplikačním serveru. Plnohodnotný přístup k systému PHARIS® je prostřednictvím webového prohlížeče bez nutnosti instalace klientské aplikace. V případě VPN možný vzdálený přístup.
 

  Modulární systém

Jedná se o webový modulární systém. Zákazník si volí jednotlivé moduly dle potřeby. Od nejjednoduší konfigurace zajišťující sběr dat a nahrávání výrobních programů až po komplexní konfiguraci výrobního systému pokrývající celý výrobní proces tj. naplánování zakázky, řízení výroby, monitoring rozpracovanosti zakázek, závěrečné propuštění výrobků a hodnocení výroby.
 

  Vhodný pro nasazení od malých firem po korporátní řešení

Systém je určen pro široké spektrum zákazníků. Za dostupnou cenu naplní požadavky menších rodinných firem s několika desítky zaměstnanců až po standardizaci procesů velkých korporátní společností jako jsou např. Husqvarna Manufacturing Vrbno nebo ROBERT BOSCH ČB – více viz reference.
Koncepce systému nabízí uplatnění v sériových, malosériových i zakázkových diskrétních výrobách.
 

  Zákaznické dny, pravidelné upgrady, dynamičnost

Společnost UNIS, a.s. organizuje pravidelné Zákaznické dny. V rámci těchto dnů mají uživatelé MES PHARIS® možnost se aktivně podílet a zapojit se do specifikace a výběru nových funkcionalit pro připravované upgrady. Tento dnes již osvědčený způsob dynamického zdokonalování a rozšiřování systému PHARIS® napomáhá k udržení tohoto systému ve špičce, přičemž primárním impulzem pro směrování vývoje jsou požadavky ze strany zákazníků.
 

  Jazyková podpora

MES PHARIS® je dostupný ve 4 jazykových mutacích – angličtina, němčina, ruština, čeština. Systém je snadné lokalizovat do libovolného světového jazyka.
 

  Standardem v automotive – podpora pro IATF 16 949 (dříve ISO/TS)

Systém je vhodný také pro výrobce dodávající do automobilového průmyslu, kde je nutné pokrytí zejména následujících procesů:
 • Sběr technologických parametrů/hodnot ze strojů a přídavných zařízení v průběhu výroby,
 • podchycení řízených procesů např. pro definici TPV, uvolňování do sériové výroby, centrální nahrávání programů …,
 • řízená práce s výrobní dokumentací s podporou bezpapírové výroby, efektivní změnové řízení výrobní dokumentace…,
 • integrace procesů řízení kvality, digitalizace a řízení kontrolních plánů,
 • řízení procesu při práci s nástroji včetně jejich správy (např. vstřikovací formy),
 • a další.

 MES PHARIS připraven pro Průmysl 4.0

MES PHARIS® nabízí podporu pro optimalizaci výrobních procesů v souladu s Industry 4.0.
 • Zajištění vysoké efektivity variabilní výroby malých dávek,
 • automatizace výrobního procesu řízena samotným výrobkem,
 • podpora počítačového propojení strojů a výrobních dílů,
 • zajištění jedinečné identifikace kusů,
 • využití standardizované komunikace,
 • Big Data – zpracování a analýza.

MES PHARIS® reflektuje trendy čtvrté průmyslové revoluce, ověřeno na reálných projektech zejména v automotive.
 

  Nástroj pro zajištění tlaku na efektivitu výroby, štíhlá výroba

K urychlení ekonomické návratnosti investice do MES systému přispívají zejména:
 • Podpora prediktivního chování a upozorňování (více viz Alarmy a eskalační systém ),
 • podpůrný nástroj pro realizaci štíhlé výroby,
 • eskalace v případě neplnění pracovních povinností,
 • zvýšení OEE, nezkreslené hodnocení Efektivity výrobních zařízení bez manuálních vstupů,
 • zvýraznění nevyužitých zařízení, nebo naopak úzkých míst,
 • bezpapírová výroba,
 • systém snižuje režijní časy spojené s dodržováním administrativních úloh plynoucích z automotive standardů,
 • on-line přehled rozpracované výroby.
 

  Uživatelská tvorba reportů

Vedle standardní sady předdefinovaných ukazatelů a reportů MES PHARIS nabízí také nástroje pro vlastní tvorbu reportů. Více viz „Reporty“.
 

  Rychlá ekonomická návratnost

Implementaci systému provádíme s maximální snahou pokrýt efektivně procesy, které ovlivňují faktory přispívající k rychlé ekonomické návratnosti.
Ekonomická návratnost investice do MES PHARIS® je obvykle 12-18 měsíců.
Délka Ekonomické návratnosti investice do MES systému je závislá na mnoha faktorech a není snadné stanovit pro její výpočet obecný vzorec. Mezi faktory ovlivňující délku ekonomické návratnosti závisejí zejména konfigurace systému, navržené procesní řešení dle potřeb zákazníka, hodnoty OEE a zmetkovitosti před nasazením systému a mnohé další.
Více informací o ekonomické návratnosti naleznete v prezentaci, která je dostupná ke stažení v sekci "Ke stažení".
 

  Komunikační drivery pro širokou skupinu strojů

Komunikace obecně slouží pro sběr dat a pro řízení výrobního procesu.
MES PHARIS® již v základní verzi obsahuje řadu ovladačů pro nejběžněji používané zařízení:
 • Vstřikovací lisy včetně přídavných zařízení (sušicí zařízení, termy …),
 • CNC stroje a zařízení,
 • montážní linky,
 • ostatní zařízení s PLC řízením,
 • přídavná zařízení a kontrolní stanice – váhy, digitální měřidla, kontrolní stanice…
Konkrétní způsoby připojení a jejich využití naleznete v sekci „Sběr dat z výroby“.
 

  Standardizované rozhraní na systémy třetích stran ERP, SAP, PALSTAT, Q-DAS …

 
MES PHARIS® a jeho standardizované komunikační rozhraní umožňuje efektivní napojení ERP systému. Toto rozhraní zahrnuje specifickou sadu objektů, které jsou oboustranně předávány mezi MES a ERP.
MES PHARIS® disponuje dvěma typy rozhraní pro připojení ERP systému.
 • Specifické standardizované rozhraní pro připojení SAP,
 • standardizované rozhraní pro ostatní ERP. V rámci projektů jsme realizovali napojení MES PHARIS® na širokou škálu ERP systémů, mezi které patří např. HELIOS, QI, K2, OR-SYSTEM, NAVISION, ENTRY, DIALOG 3000, BYZNYS, ES POHODA…
Technologicky je komunikace řešena formou webových služeb, komunikace na úrovni databáze, popř. specifických alternativních objektů. MES PHARIS® je technicky připraven k připojení libovolného ERP systému.
 

  Změna chování systému bez nutnosti programových úprav

MES PHARIS® je silně konfigurovatelný systém. Vlastní fázi implementace předchází konfigurace a přizpůsobení MES systému procesům zákazníka. Systém poskytuje stovky konfiguračních parametrů, kterými je možné měnit logiku řízení výrobních procesů.
Parametrizovatelné jsou rovněž pravidelně vydávané upgrady systému.
 

  Zahraniční partnerský program

MES PHARIS® je distribuován a implementován nejen v rámci ČR, avšak přes zahraniční partnery celosvětově.  Postupně rozšiřujeme zahraniční partnerskou síť, abychom byli schopni uspokojit požadavky na integraci nadnárodních koncernů. Více informací týkající se Zahraničního partnerského programu naleznte v sekci „Partnerský program
 

  Podpora – UNIS, KNOW-HOW, projekty na klíč

Realizace projektu není pouze o dodávce samotného MES systému. Se systémem PHARIS Vám současně nabízíme know-how pro oblast efektivního řízení výroby, které jsme získali v rámci realizace projektů v nadnárodních společnostech, převážně z automobilového průmyslu. UNIS je schopen v rámci projektu také nabídnout související služby pro realizaci projektu na klíč. Společnost UNIS je ryze českou, kapitálově silnou společností, která je schopna garantovat dostupnost a dlouhodobou podpory. Vedle silného IT zázemí Vám UNIS, a.s. také nabízí svoje profesionální zkušenosti s řídicími systémy a elektro, které využíváme zejména pro řešení komunikace s širokou škálou strojů a zařízení. Více o společnosti UNIS zde.
 

  Reference

MES PHARIS® je na území České Republiky nejprodávanějším MES systémem. Vybrané projekty jsou uvedeny v sekci „Reference“.
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2