Společnost UNIS byla založena v květnu 1990, jako ryze česká soukromá společnost bez účasti zahraničního kapitálu. V roce 2008 se společnost UNIS stala akciovou společností a následně došlo k úpravě struktury společnosti UNIS, a.s., která nyní spadá pod mateřskou společnost UNIS Capital, a.s. vlastnící 100% akcií společnosti UNIS, a.s. I nadále společnost UNIS zůstává ryze českou společností s neroztříštěnou kapitálovou strukturou.

Těžištěm činností společnosti se od počátku stalo řízení technologických procesů, které se v roce 1995 rozšířilo o nabídku řešení silnoproudé části, tj. napájecích a distribučních systémů a oblast měření a regulace (MaR), která zpracovává projektové studie, úvodní, prováděcí a jednostupňové projekty procesní instrumentace.
V roce 1999 vznikla ve společnosti výzkumně vývojová sekce Mechatronické systémy, která od 1.7.2013 nese název Divize Letecká a pokročilého řízení. Divize zajišťuje kompletní vývojový cyklus produktu od prvotní analýzy technického zadání s návrhem řešení, přes vývoj software, hardware a design mechanických dílů, až po výrobu prototypů, testovaní dle požadovaných norem a malosériovou výrobu.
O tři roky později se společnost rozšířila o implementace výrobních informačních systémů MES (Manufacturing Execution System) a došlo k vývoji vlastního produktu - výrobního informačního systému PHARIS®. Původně byl tento systém vytvořen pro farmaceutický průmysl, avšak po provedení průzkumu trhu a dopracování funkcionalit vznikl produkt schopný řešit komplexní řízení výroby i v diskrétních výrobách, jako je kovovýroba a lisovaní plastů. Svými moduly pokrývá celý výrobní proces od zaplánování zakázky, přes sledování rozpracované výroby, až po její vyhodnocení.

Převážná část stávajících aktivit v oblasti řízení technologií je zaměřena na velké investiční celky v energetice, petrochemickém a chemickém průmyslu, což inicializovalo vytvoření strojně - technologické sekce. Její náplní je především procesní inženýrství, strojní, stavební a potrubářské projekční práce, 3D modelování a kontrola důležitých technologických operací.

Realizace řady aplikací v petrochemickém průmyslu umožnila osvojit si řízení technologických procesů z portfolia předních světových poskytovatelů - licenzorů průmyslových technologií. V energetice je UNIS schopen nabídnout komplexní řízení velkých elektrárenských či teplárenských bloků, včetně zabezpečovací automatiky a řízení turbín. Projekty v energetice, petrochemickém a chemickém průmyslu se vyznačují mimořádnými nároky na řídicí techniku a zajištění bezpečnosti a z tohoto důvodu UNIS řadu let spolupracuje s předními světovými výrobci měřicí a řídicí techniky.

K dalším aktivitám odlišujících společnost UNIS od konkurence, se řadí řízení kritických a nepřerušitelných procesů, digitální zpracování obrazu, optimalizace a modelování technologických procesů s důrazem na vyšší prvky řízení typu „Advanced Control“, zákaznický i vlastní vývoj a výroba SW i HW orientovaná na „embedded“ systémy a jejich aplikace v oblasti leteckého, mikroprocesorového a automobilového průmyslu.

Od počátku svého působení se společnost prezentuje jako projekční, inženýrská a dodavatelská firma. Získání první zakázky v roce 1998 na komplexní inženýring pro vyšší investiční celek (EPC-M) nasměrovalo společnost UNIS více k technologickému zaměření a poskytování činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Tento záměr později vedl k převzetí dceřiné společnosti Koch-Glitsch NP a přeregistrování na ИООО "УНИС нефтепроект", která zajišťuje podporu inženýrské a projekční činnosti v Bělorusku a ostatních rusky hovořících teritoriích.

EPC-M je dnes hlavním těžištěm činností společnosti. Vytvořený systém řízení a realizace velkých projektů (rafinérie, chemické závody, závody na zpracování plynu atd.) zajišťuje značnou stabilitu firmy a její další dynamický růst. Obchodní výhodou je vhodně se doplňující nabídka z oblasti řízení technologií a výrobních informačních systémů, které spolu s řešením napájecích a distribučních systémů elektro - silnoproudu nabízí ideální kombinace při komplexním řešení. Nedílnou součástí zákaznických služeb je poskytování komplexního servisu.

V současné době je společnost UNIS schopna realizovat velké zakázky v tuzemsku i v zahraničí v objemu řádově miliard korun, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského financování investičních celků ve spolupráci s českými bankami a EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.). Úspěšně realizované zakázky představují dobré reference na naše služby a jsou základním stavebním kamenem při budování dalších obchodních vztahů.
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma: