Sledování rozpracované výroby

On-line přehled rozpracované výroby i v ERP, aktuální stav plnění

Využití výrobních terminálů pro registraci seřizovačů a operátorů na výrobní operace vede ke zprůhlednění rozpracovanosti výrobních zakázek. Tyto informace jsou přehledně dostupné v MES systému a jsou také zasílány do ERP systému.

Při využití norem importovaných z definice TPV je MES systém schopen prediktivně zobrazovat informaci o aktuálním stavu plnění STÍHÁM / NESTÍHÁM včetně případného grafického znázornění skluzu ve výrobě. Pro upozornění na skluz ve výrobě je možné využít „Alarmový systém“.
 

Seznam přihlášených operátorů, návaznost na vizualizace

Před zahájením činnosti v rámci výrobní operace systém vyžaduje po seřizovači/operátorovi jeho registraci čárovým kódem popř. využitím RFID čipu.

Tento proces napomáhá k vytvoření přehledu aktuálně alokovaných pracovníků k pracovišti/technologii. Detailní přehled s volitelnými atributy je možné zobrazit v MES systému, popř. na Vizualizačních obrazovkách.

Součástí systému jsou tzv. „Informační tabule“ někdy známé pod pojmem „Rozdělovník“, které zobrazují alokaci pracovníků na jednotlivá pracoviště v rámci směny. Více viz „Odvody práce“.
 

Zpřesnění plánování

Detailní přehled o rozpracované výrobě a aktuálních odvodech práce jsou v mnohých případech nezbytnými podkladovými informacemi pro modul Kapacitní plánování a rozvrhování výroby. Zohlednění aktuálního stavu rozpracovanosti vede ke zpřesnění výrobního plánu.
 

Predikce dokončení, přípravné práce na následující výrobní operaci

Systém je schopen dopočítat čas předpokládaného konce výrobní operace dle aktuálního stavu výroby. Je možné nastavit upozornění potřebných osob (manipulant, seřizovač…) na blížící se konec zakázky na daném pracovišti. Ti mohou včas zahájit přípravné práce na další výrobní operaci, což má obvykle za následek snížení prostojů (neproduktivních časů).
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2