Řízení výroby,
odvody práce

Lisovny plastů - schema
 

Využití výrobních terminálů

Implementaci modulu Řízení výroby předchází vybavení výrobního provozu operátorskými terminály. V závislosti na obsluhovosti zařízení a požadovaném režimu evidence práce je možné realizovat tzv. „hnízdo“, tj. terminál obsluhující několik strojů, popř. varianta umístění terminálu ke každému pracovišti popř. stroji.
 

Typické funkcionality operátorských terminálů

 • Výběr a registrace seřizovače / operátora k zaplánované výrobní operaci. Terminál zobrazuje připravenou frontu práce pro zvolené pracoviště. Na výrobní operaci je možné se registrovat manuálně, popř. využitím čárového kódu,
 • odvádění práce – počty shodných, neshodných včetně identifikace typu neshody z číselníku pro daný výrobek,
 • evidence a otypování prostojů,
 • zobrazení aktuální a schválené výrobní dokumentace tj. podpora bezpapírové výroby. Např. katalog vad, balící list, návodky, instruktážní video, seřizovací list, kontrolní list, dwg...,
 • využití volání na dané pracoviště – operátor, manipulant, seřizovač, kontrola … Více o možnostech volání a spouštění alarmů je dostupné v oblasti „Alarmy a eskalační systém“,
 • v případě přihlášení do servisního režimu je možnost nahrávat/stahovat řídicí program (parametry) pro stroj, přiřadit nástroj apod.,
 • evidence činností souvisejících s uvolněním do sériové výroby,
 • odvody práce pro vícestrojové operace,
 • možnost dynamické reakce na operativní změny ve výrobě, např. porucha nástroje, změna kusů na jeden cyklus apod. v návaznosti na odvody práce,
 • řešení workflow ve vztahu ke krokům předefinovaného kontrolního plánu. Více viz oblast „Řízení kvality“,
 • možnost tisku štítků,
 • definice plnění v rámci obalových jednotek.
 

Správa proškolených operátorů na výrobní operace

Dle legislativních požadavků automobilového průmyslu IATF 16 949 (dříve ISO/TS) MES PHARIS® nabízí centrální správu proškolených uživatelů na výrobní operace. V případě potřeby MES PHARIS® nedovolí přihlášení na operaci, na kterou nebyla obsluha proškolena. Každé proškolení má svoji platnost (expiraci) a úroveň.
 

Bezpapírová výroba, elektronická výrobní dokumentace

MES PHARIS® řeší komplexní distribuci výrobní dokumentace v elektronické podobě. Cílem tohoto řízeného procesu je zajištění aktuální a schválené výrobní dokumentace snadno dostupné na obrazovce výrobního terminálu přímo na pracovišti u stroje. Dokumentaci je možné členit do uživatelsky definovaných skupin. Následně je možné jednotlivé dokumenty přiřadit ke stroji, technologickému postupu nebo výrobní operaci.

Tento proces zajistí, že obsluha pracuje s aktuální, platnou a schválenou dokumentací.

MES PHARIS® optimalizuje proces změnového řízení ve výrobní dokumentaci. Jeho úkolem je efektivně zabezpečit informovanost proškolených operátorů na tyto inkrementální změny a současně získat jejich elektronický podpis pro účely zákaznických auditů.
 

Výhody odvodů práce přímo u strojů

Řízení výroby přes výrobní terminály napomáhá rovněž ke zvýšení efektivity v následujících bodech:
 • Odvody práce jsou on-line přenášeny do ERP systému,
 • plné nahrazení manuálního vyplňování předtištěných formulářů, při kterém dochází k chybovosti, časovým prodlevám a také k chybám při manuálním přepisu v rámci sběrných míst ERP systému,
 • odvod práce přes terminály vede k nahrazení osob zodpovědných za vykazování a odpadá ruční přepisování odvodů do ERP,
 • obsluha má na terminálu MES PHARIS® možnost snadného odvádění výroby, včetně neshodné výroby, popř. výběru typu neshody. Počet odvedených kusů je automaticky kontrolován s počtem cyklů stroje,
 • výhodou odvádění výroby na terminálu je automatický on-line přenos odvedené práce do ERP systému, včetně případně spotřeby materiálu a obalových jednotek.
 

Informační tabule, rozdělovník práce

Informační tabule slouží k zobrazení plánu práce pro jednotlivé stroje. Obrazovka zobrazuje seznam definovaných strojů a dále umožňuje pro dané stroje a směny definovat plán práce na uživatele a výrobek.

Informační tabuli je možné zobrazit na velkoplošných obrazovkách (vizualizační klient) bez nutnosti přihlášení uživatele do systému PHARIS®.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2