Řízení kvality

Řízení kontroly kvality se stalo neoddělitelnou součástí výrob. MES PHARIS® zahrnuje řadu funkcionalit, které integrují požadavky na kvalitu do výrobního procesu. Tato oblast MES systému je podstatná zejména pro automotive dodavatele, kteří jsou certifikováni dle IATF 16 949 (dříve ISO/TS), kde je enormní tlak na trvalé zvyšování kvality výroby. Úkolem MES systému je požadavky kvality definovat, řídit proces jejich naplňování a následně prokázat jejich plnění.

Lisovny plastů - schema
 

Kontrolní plán

V MES PHARIS® je možné definici technologického postupu v rámci TPV (technologické přípravy výroby) obohatit o definici kontrolního plánu, která umožňuje:
  • Definici kontroly jako samostatné operace v rámci technologického postupu,
  • definici kontroly jako dílčího kroku v rámci výrobní operace,
  • specifikaci frekvence provádění kontroly,
  • specifikaci požadovaných hodnot a hraničních mezí,
  • možnost definice návaznosti na kontrolní zařízení pro on-line stahování hodnot,
  • upozornění obsluhy na provedení kontroly v pravidelném intervalu – např. provedení měření, vážení, údržba nástroje apod.
Hodnoty a procesy kontroly jsou archivovány pro účely prokázaní kvality výroby zejména při zákaznických auditech, popř. při dohledávání parametrů v případě zákaznické reklamace.
 

Napojení na měřidla a kontrolní stanice

K MES PHARIS® je možné připojit kontrolní stanice, váhy, měřidla apod., ze kterých je možné automaticky stahovat naměřené veličiny a provádět jejich validaci. Konkrétní způsoby připojení měřidel naleznete v oblasti „Sběr dat z výroby“.
 

Integrace kontrolních systémů

Hodnoty ze strojů a měřidel je možné z MES PHARIS® automaticky on-line zasílat do systémů pro statistické zpracování dat, jako jsou PALSTAT, QSTAT apod. Vytipované přínosy z integrace kontrolních systémů:
  • Automatické zasílání parametrů ze strojů do kontrolních systémů,
  • on-line přenos parametrů,
  • možnost prediktivně reagovat na potenciální problém ve výrobním procesu,
  • odbourání opožděného manuálního přepisování dat při kterém jsou obvykle generovány chyby.
 

Správa proškolených uživatelů

Z pohledu kvality hraje svoji úlohu také podpora Správy proškolených uživatelů na výrobní operace. Úkolem tohoto modulu je zajistit, že výrobu bude provádět pouze oprávněná, proškolená osoba.

Funkcionalita poskytuje přehlednou evidenci proškolených uživatelů včetně úrovně jejich proškolení na jednotlivé výrobní operace a nastavení expirace.
MES PHARIS®  následně nabízí možnost omezit registraci obsluhy pouze na tu výrobní operaci, ke které byla proškolena.
 

Bezpapírová výroba – aktuální schválená dokumentace

MES PHARIS® řeší komplexní správu a distribuci výrobní dokumentace v elektronické podobě na výrobní terminály. Cílem tohoto řízeného procesu je zajištění aktuální a schválené výrobní dokumentace snadno dostupné na obrazovce terminálu s výrobním klientem MES PHARIS® přímo u stroje.
Změny výrobní dokumentace podléhají schvalovacímu řízení.
Efekt zavedení bezpapírové výroby zabezpečí dostupnost vždy platné a schválené výrobní dokumentace na daném pracovišti. Více o bezpapírové výrobě naleznete v oblasti „Řízení výroby, odvody práce“.
 

Alarmy

Definice jednotlivých kroků kontroly je možné svázat s oblastí „Alarmů“. Takto nastavený proces zabezpečuje, že v případě vychýlení se od požadovaných hodnot v rámci provádění kontroly, je oprávněná osoba okamžitě informována o potenciálním problému ve výrobním procesu.
 

Hodnocení alarmů a překročení času volání

Záznamy z vyvolaných alarmů a z důvodů vyvolání Eskalačního mechanismu jsou důležitými podkladovými informacemi pro jejich zpětné hodnocení a vytváření nápravných opatření.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2